Dış Ticarette Teslim (Satış) Şekilleri, Ödeme Şekilleri ve Belgeler 1

Dış Ticarette Teslim (Satış) Şekilleri, Ödeme Şekilleri ve Belgeler

Dış ticaret, sadece alıcılar ve satıcılar arasında mal ve hizmet alışverişi değil, aynı zamanda farklı kültürler, yasalar ve ekonomik pratikler arasında bir köprü görevi görür. Bu nedenle, bu ticari etkileşimlerin başarılı olması, doğru teslim şekillerinin, etkili ödeme yöntemlerinin seçilmesini ve gerekli tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmasını gerektirir.

Teslim (Satış) Şekilleri, satıcı ve alıcı arasında malın teslimi ile ilgili sorumlulukları belirler. Bu, risk yönetimi, mal yükleme, nakliye, sigorta ve mal boşaltma gibi önemli konuları içerir. Doğru tercih, işlemin her iki taraf için de adil ve karlı olmasını sağlamak adına kritik öneme sahiptir.

Ödeme Şekilleri, dış ticaretin bel kemiğidir. Bu, akreditifte, ön ödeme veya belge karşılığı ödeme gibi seçenekleri içerir. Doğru ödeme yönteminin seçilmesi, alıcıların ve satıcıların finansal güvenliğini sağlar ve ticari ilişkileri güçlendirir.

Dış Ticaret Belgeleri, işlemin yasallığını ve düzenini sağlayan resmi dokümanlardır. İthalat ve ihracat işlemlerinde gereken gümrük prosedürleri, sözleşmeler ve diğer belgeler, işlemin her aşamasında gereklidir ve dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

Son olarak, Kambiyo ve Sermaye Rejimi, döviz kurlarından sermaye akışına kadar, dış ticaret işlemlerini doğrudan etkileyen finansal unsurlardır. Bu rejim, ticaretin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine olanak tanır.

1. Teslim (Satış) Şekilleri 🛍️:

 • EXW (Fabrikadan Teslim): Satıcı, malı kendi iş yerinde alıcıya teslim eder. Mal yükleme, nakliye, sigorta ve diğer tüm masraflar alıcıya aittir.
 • FOB (Serbest Uğrak Limanında Teslim): Satıcı, malı iç su yolu veya belirlenen limana kadar götürmekle yükümlüdür. Bu teslim şekli genellikle ihracat işleminde kullanılır.
 • CIF (Maliyet, Sigorta ve Navlun Dahil): Satıcı, mal bedeli, nakliye ve sigorta masraflarını üstlenir. Ancak malın boşaltma riski ve masrafları alıcıya aittir.

2. Ödeme Şekilleri 💳:

 • Peşin Ödeme: Alıcı, mal/hizmet teslim alınmadan önce ödeme yapar. Bu, satıcılar için en güvenli yöntemdir.
 • Mektup Kredi (Akreditif): Akreditifte, bir banka aracılığıyla yapılan ödemelerde, alıcının ödeme yapacağına dair güvence verilir. Bu yöntem, dış ticarette sıklıkla kullanılır çünkü hem alıcılar hem de satıcılar için belirli bir güvenlik seviyesi sağlar.
 • Doküman Karşılığı Ödeme: Malın teslim belgeleri, alıcının ödemesi yapıldıktan sonra verilir. Bu, dış ticaret sözleşmelerinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

3. Dış Ticaret Belgeleri 📄:

 • Fatura: Satılan malların miktarını, fiyatını ve diğer önemli bilgileri içerir. Hem ithalat hem de ihracat işlemlerinde gereklidir.
 • Konşimento: Mal yükleme ve nakliye sırasında malların taşındığını kanıtlayan bir belgedir. İhracat işleminde ve dış ticaret sözleşmelerinde kritik öneme sahiptir.
 • Gümrük Beyannamesi: Malların bir ülkeden diğerine ithalat veya ihracatı sırasında gümrük mevzuatına uygunluğunu doğrular. Her bir dış ticaret işleminde zorunludur.

4. Kambiyo ve Sermaye Rejimi 💹:

 • Kambiyo: Dış ticaret işlemlerinde kullanılan döviz alım satım işlemlerini ifade eder. İthalat ve ihracat işlemlerinde, ödeme şekillerini ve döviz kurlarını doğrudan etkiler.
 • Sermaye Rejimi: Bir ülkenin sermaye ve finansal işlemlerine ilişkin kuralları ve düzenlemeleri içerir. Dış ticaret işlemlerinde, yatırımların, sermaye hareketlerinin ve ödemelerin nasıl yönetileceğini belirler.

Bu kavramlar, dış ticaretin karmaşık doğası nedeniyle, alıcılar ve satıcılar arasındaki işlemlerin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hayati öneme sahiptir. Uzman bir dış ticaret profesyoneli olarak, tüm bu unsurların doğru bir şekilde yönetilmesi ve uygun belgelerin düzenlenmesi, başarılı bir ticaret işlemi için gereklidir.

İçindekiler

Dış Ticarette Teslim (Satış) Şekilleri

 1. EXW (İş Yerinde Teslim): Bu teslim şekli, satıcının en az yükümlülüğe sahip olduğu teslim şeklidir. Satıcı, malı kendi işletmesinde alıcıya teslim eder. Mal yükleme, nakliye, sigorta, ve diğer tüm masraflar alıcıya aittir. Bu durum, alıcı için daha fazla yükümlülük anlamına gelir.
 2. FCA (Taşıyıcıya Masrafsız Teslim): Satıcı, malları belirlenen yerde, alıcının taşıyıcısına teslim eder. Bu noktadan sonra, nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından karşılanır. Bu terim hem karayolu taşımacılığı hem de iç su yolu taşımacılığı için kullanılabilir.
 3. CPT (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Satıcı, nakliye masraflarını karşılar ve malları alıcının belirlediği yerde teslim eder ancak malın sigortası alıcıya aittir. Risk, mallar taşıyıcıya teslim edildiğinde alıcıya geçer.
 4. CIP (Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim): Satıcı, malların taşıma ücretini ve sigorta masraflarını karşılar. Malların zarar görmesi veya kaybolması riski, malların ilk taşıyıcıya teslim edilmesiyle alıcıya geçer.
 5. DAP (Belirtilen Yerde Teslim): Satıcı, malları alıcının belirlediği yerde, ithalat için gümrük işlemleri yapılmamış olarak teslim eder. Gümrük işlemleri, vergiler, ve diğer gümrük masrafları alıcı tarafından karşılanır.
 6. DPU (Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Teslim): Bu teslim şekli, DAP’ye benzer, ancak malın boşaltma masrafları da satıcı tarafından karşılanır. Mal boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra risk alıcıya geçer.
 7. DDP (Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim): Satıcı, malı alıcının belirlediği yerde, tüm gümrük işlemleri yapılmış ve vergiler ödenmiş olarak teslim eder. Bu, satıcının en fazla yükümlülüğe sahip olduğu teslim şeklidir.

Bu teslim şekilleri, dış ticarette sıkça kullanılır ve uluslararası ticaret kanunlarına uygun olarak düzenlenmiş dış ticaret sözleşmelerinde açıkça belirtilmelidir. Alıcılar ve satıcılar, her bir teslim teriminin getirdiği yükümlülükleri ve masrafları tam olarak anlamalı ve dış ticaret işlemlerini planlarken bu terimleri dikkate almalıdırlar. Ayrıca, kambiyo ve sermaye rejimi de, özellikle ödeme şekilleri ve mal bedeli hesaplamaları açısından, bu teslim şekilleriyle yakından ilişkilidir.

Dış Ticaret Rejimi, Gümrük Kanunu ve Kambiyo Mevzuatı başlıklı yazımıza bu linkten ulaşabilirsiniz.

Tüm Taşıma Türlerini Kapsayan Kurallar

Dış ticarette kullanılan teslim şekilleri, uluslararası ticarette standardize edilmiş terimler olan Incoterms (Uluslararası Ticaret Terimleri) tarafından düzenlenir. Incoterms, alıcılar ve satıcılar arasındaki anlaşmaların temel yükümlülüklerini, masraflarını ve risklerini belirler. Bu terimler, malın teslimi, taşıma, sigorta ve ilgili masrafların yanı sıra gümrük işlemlerine ilişkin sorumlulukları açıklığa kavuşturur. İşte tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar:

 1. EXW (İş Yerinde Teslim): Satıcı, malı kendi tesislerinde alıcıya teslim eder. Alıcı, ihracat ve ithalat işlemlerinden ve tüm taşıma masraflarından sorumludur.
 2. FCA (Taşıyıcıya Masrafsız Teslim): Satıcı, malı alıcının belirlediği taşıyıcıya teslim eder. Taşıma modu (kara, deniz, hava) ne olursa olsun kullanılabilir.
 3. CPT (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Satıcı, varış noktasına kadar taşıma masraflarını öder, ancak mal taşıyıcıya teslim edildiğinde risk alıcıya geçer.
 4. CIP (Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim): Satıcı, varış noktasına kadar taşıma ve minimum sigorta masraflarını öder. Ancak, mal taşıyıcıya teslim edildiğinde risk alıcıya geçer.
 5. DAP (Belirtilen Yerde Teslim): Satıcı, malı alıcının belirlediği varış noktasında, ithalat için gümrük işlemleri yapılmamış olarak teslim eder.
 6. DPU (Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Teslim): Satıcı, malı belirlenen varış noktasında boşaltılmış olarak teslim eder. Bu terim, DAP’ye benzer ancak boşaltma masrafları satıcı tarafından karşılanır.
 7. DDP (Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim): Satıcı, malı varış noktasında, ithalat için gümrük işlemleri yapılmış ve vergiler ödenmiş olarak teslim eder.

Bu kurallar, tüm taşıma modları için geçerlidir ve her türlü taşıma türünde kullanılabilir. Taşıma modu ne olursa olsun, bu terimler alıcı ve satıcı arasında net bir anlaşma sağlar ve potansiyel anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte, her bir Incoterm’in spesifik yükümlülükleri ve şartları vardır, bu nedenle bir ticaret anlaşması yapılırken her iki tarafın da bu şartları anlaması ve kabul etmesi gerekmektedir.

EXW İşyerinde Teslim

EXW (Ex Works veya Türkçe karşılığı ile İşyerinde Teslim), Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayınlanan Incoterms kurallarına göre belirlenen bir teslim şeklidir. Bu teslimat terimi, satıcının yükümlülüklerinin en düşük olduğu, alıcının ise lojistik sürecinin hemen hemen tüm aşamalarından sorumlu olduğu bir teslimat şeklini ifade eder.

EXW teslim şeklinde, satıcı sadece malı kendi tesislerinde (fabrika, depo, vb.) alıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Malın yüklenmesi, toplanması, sevkiyatı, gümrükleme işlemleri, navlun, sigorta ve diğer tüm masraflar ile işlemler alıcıya aittir. Satıcı, malı alıcının taşıyıcısına teslim etmek zorunda değildir; alıcının taşıyıcıya yüklemesi gerekmektedir.

EXW teslimatı aşağıdaki yükümlülükleri içerir:

 1. Satıcı için:
  • Malın üretimini ve hazırlanmasını sağlamak.
  • Alıcıyı, malın teslim alma tarihinden itibaren belirli bir süre içinde alabileceği konusunda bilgilendirmek.
  • Malı, sözleşmede belirtilen yerde ve zamanda alıcının emrine hazır hale getirmek.
 2. Alıcı için:
  • Tüm taşıma masraflarını karşılamak.
  • Yurtiçi ve yurtdışı gümrük işlemlerini tamamlamak.
  • İhracat ve ithalat lisansları veya diğer resmi izinleri almak.
  • Malı satıcının tesislerinden almak ve yüklemek.
  • Tüm riskleri, mal satıcının tesisinden itibaren üstlenmek.

EXW, özellikle alıcının, satıcının bulunduğu ülkede lojistik ve gümrük işlemleri konusunda iyi bir bilgi birikimine veya güvenilir ortaklara sahip olduğu durumlarda tercih edilir. Ancak, bu teslim şekli, alıcının yükümlülüklerini maksimize ederken, satıcının yükümlülüklerini minimize ettiği için, alıcının taşıma süreci boyunca karşılaşabileceği risklere karşı dikkatli olması gerekir. Alıcılar ve satıcılar, özellikle dış ticaret sözleşmeleri yapılırken bu koşulları tam olarak anlamalı ve kabul etmelidir.

FCA Taşıyıcıya Masrafsız

FCA (Free Carrier veya Türkçe’de Taşıyıcıya Masrafsız Teslim), Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayınlanan Incoterms kurallarının bir parçası olan teslim şeklidir. FCA, satıcı ve alıcı arasındaki anlaşmanın, satıcının malları alıcının belirlediği taşıyıcıya teslim ettiği noktada sona erdiği bir teslimat terimidir. Bu terim, tüm taşıma modları için kullanılabilir ve özellikle konteyner veya kombine taşımacılıkta tercih edilir.

FCA teslimatının ana hatları şu şekildedir:

 1. Satıcı için:
  • Malların, sözleşme şartlarına uygun olarak hazırlanması ve paketlenmesi.
  • Malların, alıcının belirlediği taşıyıcıya, belirtilen yerde ve zamanda teslim edilmesi.
  • Malların teslimiyle ilgili belgelerin sağlanması.
  • Gerekli ihracat işlemlerinin ve formalitelerin tamamlanması.
 2. Alıcı için:
  • Taşıyıcıyı seçme ve taşıma masraflarını ödeme.
  • Malların taşınması ve teslim alınmasından sonraki tüm riskleri üstlenme.
  • İthalat işlemlerini ve formalitelerini tamamlama.
  • Varış yerindeki tüm masrafları (örn. gümrük vergileri, vergiler, diğer masraflar) karşılama.

FCA teslim şeklinde, riskin transferi, mallar alıcının belirlediği taşıyıcıya teslim edildiği anda gerçekleşir. Bu, malların taşındığı araca yüklenmesi anlamına gelebilir veya yüklenmeye hazır olduğu yerde alıcıya teslim edilmesi anlamına da gelebilir. Burada önemli olan, riskin ve masrafların taşıyıcıya teslim anında alıcıya geçmesidir.

Bu teslim şekli, satıcıya ihracat işlemleriyle ilgili yükümlülükler verirken, alıcıya ithalat işlemleri, varış noktasındaki masraflar ve malın taşınması sırasında oluşabilecek riskler konusunda yükümlülükler verir. Bu nedenle, alıcıların ve satıcıların dış ticaret sözleşmeleri yaparken bu koşulları tam olarak anlamaları ve kabul etmeleri gerekir. Her iki tarafın da, özellikle taşıma, sigorta, gümrük işlemleri ve ödeme şekilleri gibi konularda anlaşmanın detaylarını netleştirmeleri önemlidir.

CPT Taşıma Ödenmiş Olarak

CPT (Carriage Paid To veya Türkçe’de Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim), Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayınlanan Incoterms kurallarında belirtilen bir teslim şeklidir. CPT, satıcının malları belirlenen varış noktasına kadar olan taşıma masraflarını ödemesi gerektiğini, ancak teslimden sonra malın kaybı veya hasarıyla ilgili riskin taşıyıcıya teslim anında alıcıya geçtiğini belirtir.

CPT teslim şeklinin temel özellikleri ve yükümlülükleri şunlardır:

 1. Satıcı için:
  • Malların, sözleşme şartlarına uygun olarak hazırlanması ve paketlenmesi.
  • Malları belirlenen varış noktasına kadar taşımak için gerekli tüm masrafları ödeme.
  • Gerekli ihracat işlemlerini ve formalitelerini tamamlama.
  • Malların belirlenen noktaya taşınması için taşıyıcı ile sözleşme yapma.
 2. Alıcı için:
  • Malların taşıyıcıya teslim edildiği andan itibaren tüm riskleri üstlenme.
  • Malların varış noktasında teslim alınması.
  • İthalat işlemleri ve formalitelerini tamamlama.
  • Varış yerindeki tüm masrafları (örn. gümrük vergileri, vergiler, diğer masraflar) karşılama.

CPT teslim şeklinde, satıcı ihracat için gereken gümrük işlemlerini tamamlamalıdır, ancak ithalat işlemleri alıcıya aittir. Riskin transferi, satıcının malları belirlenen taşıyıcıya teslim ettiği andadır. Bu, malların taşıyıcıya teslim edilmesinden sonra oluşabilecek kayıp veya hasar riskinin alıcıya ait olduğu anlamına gelir.

CPT, özellikle farklı taşıma modları arasında birleştirilmiş taşımacılık gerektiren durumlarda sıkça kullanılır. Örneğin, mallar önce kamyonla bir limana, ardından gemiyle başka bir ülkeye ve en sonunda tekrar kamyonla bir iç destinasyona taşınıyorsa, CPT gibi bir teslim şekli kullanışlı olabilir.

Bu teslim şeklini seçerken, alıcıların ve satıcıların dış ticaret anlaşmalarındaki tüm şartları ve detayları dikkatlice gözden geçirmeleri gerekmektedir. Özellikle risklerin, masrafların ve sorumlulukların tam olarak ne zaman ve nerede transfer edildiğini anlamak önemlidir. Bu, tarafların beklenmedik masraflar veya sorunlarla karşılaşmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

CIP Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak

CIP (Carriage and Insurance Paid To veya Türkçe’de Taşıma ve Sigorta Ücretleri Ödenmiş Olarak Teslim), Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayınlanan Incoterms kurallarında tanımlanan bir teslim şeklidir. CIP, satıcının malların taşıma masraflarını ve varış noktasına kadar olan sevkiyat sırasında oluşabilecek risklere karşı alıcıyı koruyan minimum kapsamda bir sigorta poliçesini ödemesini gerektirir. Ancak, malların kaybı veya hasarı konusundaki risk, mallar taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer.

CIP’nin temel özellikleri ve yükümlülükleri şunlardır:

 1. Satıcı için:
  • Malların, sözleşme şartlarına uygun olarak hazırlanması ve paketlenmesi.
  • Malların belirlenen varış noktasına kadar taşınması için gerekli tüm masrafları ödeme.
  • Malların taşınması sırasında oluşabilecek risklere karşı alıcıyı koruyan minimum kapsamda bir sigorta poliçesi sağlama.
  • Gerekli ihracat işlemlerini ve formalitelerini tamamlama.
  • Malların belirlenen noktaya taşınması için taşıyıcı ile sözleşme yapma.
 2. Alıcı için:
  • Malların taşıyıcıya teslim edildiği andan itibaren tüm riskleri üstlenme.
  • Malların varış noktasında teslim alınması.
  • İthalat işlemleri ve formalitelerini tamamlama.
  • Varış yerindeki tüm masrafları (örn. gümrük vergileri, vergiler, diğer masraflar) karşılama.
  • İstenirse, ek sigorta koruması sağlama.

CIP teslim şekli, alıcı ve satıcıya belirli yükümlülükler getirir. Satıcı, malın taşıma ve sigorta masraflarını öder, ancak mal taşıyıcıya teslim edildiği anda risk alıcıya geçer. Bu, alıcının, malların taşıma sırasında uğrayabileceği herhangi bir hasar veya kayıp için sigortadan yararlanabileceği, ancak malın taşıyıcıya tesliminden sonra oluşacak riskleri üstleneceği anlamına gelir.

Bu teslim şekli, alıcının ve satıcının dış ticaret sözleşmeleri yaparken tüm şartları ve detayları dikkatlice incelemeleri gerektiğini vurgular. Özellikle sigorta kapsamının yeterli olup olmadığını kontrol etmek önemlidir, çünkü CIP altında sağlanan sigorta genellikle minimum kapsamdadır. Alıcı, daha geniş bir koruma istiyorsa, ek sigorta sağlayabilir veya satıcıyla daha kapsamlı bir sigorta kapsamı konusunda anlaşabilir.

DAT Terminalde Teslim

DAT (Delivered At Terminal veya Türkçe’de Terminalde Teslim) teslim şekli, 2020 yılında Incoterms güncellemesiyle DPU (Delivered At Place Unloaded veya Türkçe’de Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Olarak Teslim) olarak değiştirildi. Ancak, bu yanıtta DAT’ın eski terimiyle kullanımını açıklayacağım, çünkü bazı şirketler hâlâ bu terimi kullanıyor olabilir veya geçmiş sözleşmelere referans için bilgiye ihtiyaç duyulabilir.

DAT teslim şekli, satıcının malları alıcının belirlediği bir terminalde (örneğin bir liman, havaalanı, veya tren istasyonu) boşaltılmış olarak teslim etmesini gerektirir. Terminalde teslim, malın varış noktasındaki belirli bir terminalde, taşıma araçlarından boşaltılmış ve alıcının teslim alması için hazır hâlde olduğu anlamına gelir.

DAT’nin temel özellikleri ve yükümlülükleri şunlardır:

 1. Satıcı için:
  • Malların, sözleşme şartlarına uygun olarak hazırlanması ve paketlenmesi.
  • Malların belirlenen varış noktasındaki terminal kadar taşınması için gerekli tüm masrafları ödeme.
  • Gerekli ihracat işlemlerini ve formalitelerini tamamlama.
  • Malları varış terminalinde boşaltma.
  • Malların boşaltılmasına kadar olan tüm riskleri üstlenme.
 2. Alıcı için:
  • Malların terminalde boşaltıldığı andan itibaren tüm riskleri üstlenme.
  • Malların terminalden alınması ve teslim alınması.
  • İthalat işlemleri ve formalitelerini tamamlama.
  • Varış yerindeki tüm masrafları (örn. gümrük vergileri, vergiler, diğer masraflar) karşılama.

DAT kapsamında, satıcının yükümlülüğü, malların belirlenmiş terminalde boşaltılmasını ve varış noktasındaki gümrük işlemlerini tamamlamayı içerir. Ancak, mallar terminalde boşaltıldıktan sonra oluşabilecek riskler alıcıya aittir.

Bu teslim şekli, özellikle malların birden fazla türde taşıma aracı kullanılarak taşındığı dış ticaret işlemlerinde sıkça tercih edilir. Alıcılar ve satıcılar, özellikle malların boşaltılacağı terminalin ve riskin transfer edileceği kesin noktanın belirlenmesi konusunda anlaşmalıdırlar. Bu, tarafların beklenmedik masraflar veya sorunlarla karşılaşmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, 2020 Incoterms güncellemesiyle birlikte, DAT terimi DPU olarak değiştirilmiştir ve artık “Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Olarak Teslim” anlamına gelmektedir. Bu değişiklik, teslim noktasının sadece terminalle sınırlı olmadığı, herhangi bir belirlenen yer olabileceği gerçeğini yansıtmaktadır.

DAP Belirlenen Yerde Teslim

DAP (Delivered At Place veya Türkçe’de Belirtilen Yerde Teslim), Incoterms tarafından belirlenen bir teslim şeklidir ve satıcının malları, taşıma aracından boşaltılmamış bir şekilde alıcının belirlediği yerde teslim etmesini gerektirir. Bu, alıcının malları doğrudan kendi tesisinde veya başka bir belirlenmiş noktada alabileceği anlamına gelir. Ancak, boşaltma masrafı ve riski bu noktada alıcıya geçer.

DAP’nin temel özellikleri ve yükümlülükleri şunlardır:

 1. Satıcı için:
  • Malların, sözleşme şartlarına uygun olarak hazırlanması ve paketlenmesi.
  • Malların alıcının belirlediği varış noktasına kadar taşınması için gerekli tüm masrafları ödeme.
  • Gerekli ihracat işlemlerini ve formalitelerini tamamlama.
  • Malların belirlenmiş yerde, taşıma aracından boşaltılmamış olarak teslim edilmesine kadar olan tüm riskleri üstlenme.
 2. Alıcı için:
  • Malların belirlenmiş yerde taşıma aracından boşaltılmamış olarak teslim edildiği andan itibaren tüm riskleri üstlenme.
  • Malların boşaltılması ve teslim alınması.
  • İthalat işlemleri ve formalitelerini tamamlama.
  • Varış yerindeki tüm masrafları (örn. gümrük vergileri, vergiler, diğer masraflar) karşılama.

Bu teslimat şekli dış ticarette yaygın olarak kullanılır çünkü satıcıya malları alıcının belirlediği, genellikle alıcının tesisine yakın bir noktaya kadar taşıma esnekliği sağlar. Ancak, alıcı, malların varış yerinde boşaltılmasından ve varış yerindeki tüm gümrük işlemleri ile diğer formalliklerden sorumludur.

DAP, alıcı ve satıcı arasında belirli bir esneklik sağlar çünkü teslimat yerini alıcı belirleyebilir. Ancak, bu esneklik, alıcıya ek sorumluluklar da getirir; çünkü malın boşaltılması, ithalat işlemleri, ve varış noktasındaki diğer formallikler alıcının sorumluluğundadır. Ayrıca, bu teslim şekli, alıcılar ve satıcılar için potansiyel olarak beklenmedik masrafları da beraberinde getirebilir, özellikle de teslim yerinin altyapısı yetersizse veya belirli gümrük mevzuatları varsa. Bu nedenle, tarafların DAP teslimat şartları altında kesin yükümlülüklerini ve teslimat noktasını anlamaları önemlidir.

DDP Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim

DDP (Delivered Duty Paid veya Türkçe’de Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim), Incoterms’in bir parçası olarak tanımlanan bir teslim şeklidir. Bu terim, satıcının malları alıcının belirlediği yerde, tüm masraflar ödenmiş (dahil olmak üzere gümrük vergileri, vergiler ve diğer masraflar) ve ithalat gümrükleme işlemleri tamamlanmış olarak teslim etmesini gerektirir. Satıcı, malların taşınması sırasında ve teslimata kadar geçen süreçte meydana gelebilecek risklerden de sorumludur.

DDP’nin temel özellikleri ve yükümlülükleri şunlardır:

 1. Satıcı için:
  • Malların, sözleşme şartlarına uygun olarak hazırlanması ve paketlenmesi.
  • Malların alıcının belirlediği varış noktasına kadar taşınması için gerekli tüm masrafları ödeme.
  • Gerekli ihracat ve ithalat işlemlerini ve formalitelerini tamamlama.
  • Varış yerindeki gümrük vergileri, vergiler ve diğer masrafları ödeme.
  • Malların belirlenmiş yerde, taşıma aracından boşaltılmamış olarak teslim edilmesine kadar olan tüm riskleri üstlenme.
 2. Alıcı için:
  • Malların belirlenmiş yerde taşıma aracından boşaltılmamış olarak teslim edildiği andan itibaren tüm riskleri üstlenme.
  • Malların boşaltılması ve teslim alınması.

Bu teslimat şekli, satıcıya en fazla yükümlülük ve alıcıya en az yükümlülük getiren teslim şeklidir, çünkü satıcı malların ihracatından ithalatına kadar olan tüm süreçleri yönetmek zorundadır. Bu, dış ticaret işlemlerinde, özellikle satıcının alıcının yerel düzenlemeleri ve işlemleri iyi anladığı durumlarda, veya satıcının alıcıya “kapıya kadar” hizmet vermek istediği durumlarda tercih edilebilir.

DDP, alıcıya teslimatın alındığı yerde minimum sorumluluk sağlar ancak bu durum, satıcı için potansiyel olarak yüksek masraflar ve karmaşık lojistik sorumluluklar doğurabilir. Satıcı, hedef ülkenin gümrük düzenlemeleri, vergi mevzuatı ve diğer ithalat yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Aksi takdirde, beklenmedik gümrük masrafları, cezalar veya gecikmelerle karşılaşılabilir.

Bu sebeple, alıcılar ve satıcılar arasındaki bu teslim şekli, özellikle satıcının varış yerindeki yasal gereklilikleri ve işlemleri tam olarak anladığı ve yönetebileceği durumlar için uygundur. Aksi halde, daha az karmaşık alternatifler (örneğin, DAP) daha az riskli olabilir.

Dış Ticaret İşlemleri ve Dış Pazar başlıklı yazımıza bu linkten ulaşabilirsiniz.

Deniz ve İçsu Taşımalarına Özgü Kurallar

Deniz ve içsu yolu taşımacılığı, dış ticarette önemli bir yer tutar, özellikle büyük hacimli malların ve ham maddelerin taşınmasında. Bu taşıma şekli, belirli teslim ve satış şekillerini içerir; bunlar FAS (Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim), FOB (Gemide Masrafsız Teslim), CFR (Masraflar ve Navlun Dahil Teslim) ve CIF (Masraflar, Sigorta ve Navlun Dahil Teslim) gibi terimlerle ifade edilir. Bu terimler, alıcılar ve satıcılar arasında malın taşınması, sigorta, mal bedeli ve ilgili masrafların nasıl paylaşılacağını açıkça belirtir, böylece taraflar arasında gümrük ve kambiyo işlemleri sırasında anlaşmazlık riski azalır.

FAS ve FOB, satıcının malı belirli bir noktaya kadar taşıma yükümlülüğü olduğunu, ancak gemiye yükleme masraflarının ve riskinin alıcıya geçtiğini belirtir. CFR ve CIF, satıcının malı varış limanına kadar taşıma masraflarını karşılaması gerektiğini belirtir, ancak CIF’te satıcı ayrıca nakliye sırasında malın sigortasından da sorumludur. Bu terimler, özellikle ithalat ve ihracat işlemleri sırasında, mal yükleme ve boşaltma, nakliye, sigorta ve gümrük işlemleri gibi alanlarda maliyetlerin ve sorumlulukların nasıl ayrılacağını düzenler, böylece taraflar arasında ticaretin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu kurallar, uluslararası ticaret kanunlarına uygun olarak düzenlenmiş dış ticaret sözleşmelerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve sermaye rejimi içinde önemli bir role sahiptir.

FAS Gemi Doğrultusunda Masrafsız

FAS (Free Alongside Ship veya Türkçe’de Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim), uluslararası ticarette kullanılan bir teslim şeklidir ve alıcı ile satıcı arasındaki sorumlulukların belirli bir limanda, geminin yanında, malların teslim edildiği anda nasıl bölüşüleceğini açıklar. Bu terim, genellikle bulk kargo veya farklı türde yüklerin deniz yoluyla taşındığı dış ticaret işlemlerinde kullanılır.

FAS kapsamında, satıcının yükümlülükleri şunları içerir:

 1. Malların, ihracat işlemine uygun olarak hazırlanması, paketlenmesi ve belirtilen limana getirilmesi.
 2. Malların, alıcı tarafından belirlenen geminin yanına kadar getirilmesi; fakat gemiye yüklenmesi veya boşaltılması konusunda herhangi bir sorumluluk taşımaz.
 3. Gerekli tüm dış ticaret sözleşmeleri ve belgelerin hazırlanması ve gümrük işlemlerinin tamamlanması.

Alıcının yükümlülükleri ise şunları içerir:

 1. Malların gemiye yüklenmesi ve varış noktasına taşınması için gerekli tüm nakliye ve sigorta düzenlemelerini yapma.
 2. Varış yerindeki gümrük işlemlerini yönetme ve ithalatla ilgili tüm masrafları ve vergileri ödeme.
 3. Malların geminin yanına getirildiği andan itibaren tüm riskleri üstlenme.

Bu teslim şekli, malların gemiye yüklenmeden önceki aşamada satıcının sorumluluğunu sona erdirir ve riski alıcıya geçirir. FAS, özellikle alıcının gemiye yükleme sürecini ve gemideki işlemleri kontrol etmek istediği durumlarda tercih edilebilir. Ancak, bu durum satıcı için mal yükleme ve alıcı için mal boşaltma işlemleri sırasında sorumlulukların net bir şekilde ayrılmasını gerektirir, böylece olası anlaşmazlıkları önler. Bu süreçte, ödeme şekilleri açısından da dikkatli olunmalı ve genellikle güvenli bir ödeme yöntemi olan akreditif kullanılabilir.

FOB Gemide Masrafsız

FOB (Free On Board veya Türkçe’de Gemide Masrafsız Teslim), uluslararası dış ticarette kullanılan bir teslim şeklidir ve alıcı ile satıcı arasındaki yükümlülüklerin, malların gemiye yüklendiği anda nasıl bölüşüleceğini açıklar. Bu terim, genellikle deniz veya iç su yolu taşımacılığında kullanılır ve belirlenen yükleme limanında satıcının malları geminin güvertesine teslim etmesini gerektirir.

FOB kapsamında, satıcının yükümlülükleri şunları içerir:

 1. Malların, ihracat işlemine uygun olarak hazırlanması, paketlenmesi ve belirtilen yükleme limanına kadar getirilmesi.
 2. Malların gemiye yüklenmesi ve belirtilen limanda gemiye teslim edilmesi.
 3. Gerekli tüm dış ticaret sözleşmeleri ve belgelerin hazırlanması ve gümrük işlemlerinin tamamlanması.

Alıcının yükümlülükleri ise şunları içerir:

 1. Malların taşınması için gerekli tüm nakliye ve sigorta düzenlemelerini yapma.
 2. Varış yerindeki gümrük işlemlerini yönetme ve ithalatla ilgili tüm masrafları ve vergileri ödeme.
 3. Malların gemiye yüklendiği andan itibaren tüm riskleri üstlenme.

Bu teslim şekli, mallar gemiye yüklenir yüklenmez satıcının sorumluluğunu sona erdirir ve riski alıcıya geçirir. FOB, özellikle alıcıların taşıma sürecini ve varış noktasındaki işlemleri kontrol etmek istediği durumlarda tercih edilebilir. FOB kullanılırken, ödeme şekilleri açısından da dikkatli olunmalı ve genellikle güvenli bir ödeme yöntemi olan akreditif kullanılabilir. Bu, alıcı ve satıcı arasındaki güveni artırır ve ödeme sürecini güvence altına alır.

CFR Masraflar ve Navlun

CFR (Cost and Freight veya Türkçe’de Masraflar ve Navlun Dahil), uluslararası dış ticarette kullanılan bir teslim şeklidir. Bu terim, satıcının malları yükleme limanında gemiye yüklemekle yükümlü olduğu ve alıcının malları belirtilen varış limanına kadar taşıma masraflarını üstlendiği anlamına gelir. Ancak, malların gemiye yüklenmesiyle birlikte risk, satıcıdan alıcıya geçer. Bu noktada, satıcının sigorta yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır; bu, alıcının sorumluluğundadır.

CFR kapsamında, satıcının yükümlülükleri şunları içerir:

 1. Malların, ihracat işlemine uygun olarak hazırlanması, paketlenmesi ve belirtilen yükleme limanına kadar getirilmesi.
 2. Malların gemiye yüklenmesi ve varış limanına kadar olan taşıma masraflarının karşılanması.
 3. Gerekli tüm dış ticaret sözleşmeleri ve belgelerin hazırlanması ve gümrük işlemlerinin tamamlanması.

Alıcının yükümlülükleri ise şunları içerir:

 1. Malların varış yerinde alınması ve gümrük işlemlerini yönetme.
 2. İthalatla ilgili tüm masrafları ve vergileri ödeme.
 3. Malların gemiye yüklendiği andan itibaren tüm riskleri üstlenme.

CFR teslim şekli, alıcıların malların taşınması sırasında oluşabilecek risklere karşı sigorta yaptırmasını gerektirir. Bu nedenle, alıcılar, malların gemiye yüklenmesiyle birlikte ortaya çıkabilecek risklere karşı sigorta yaptırmalıdırlar. Ayrıca, alıcı ve satıcı arasındaki ödeme süreçleri açısından ödeme şekilleri de önem arz eder; bu süreçte, işlemlerin güvenliği için akreditif gibi güvenilir ödeme yöntemlerinin kullanılması yaygındır. Bu teslim şekli, özellikle taşıma masraflarının kontrolünü satıcıda tutmak isteyen alıcılar için uygundur. Ancak, riskin transfer noktası ve sigorta yükümlülükleri konusunda alıcıların dikkatli olmaları gerekir.

CIF Masraflar, Sigorta ve Navlun

CIF (Cost, Insurance, and Freight veya Türkçe’de Masraflar, Sigorta ve Navlun Dahil), uluslararası dış ticarette kullanılan bir teslim şeklidir. Bu terim, satıcının malları belirtilen varış limanına kadar taşıma masraflarını ve navlunu ödemesiyle yükümlü olduğu, ayrıca malların deniz taşımacılığı sırasında kayıp ya da hasara karşı sigorta yaptırması gerektiği anlamına gelir. Malların gemiye yüklendiği anda risk, satıcıdan alıcıya geçer; ancak, satıcı, varış limanına kadar geçerli olan bir sigorta poliçesi sağlamalıdır.

CIF kapsamında, satıcının yükümlülükleri şunları içerir:

 1. Malların, ihracat işlemine uygun olarak hazırlanması, paketlenmesi ve belirtilen yükleme limanına kadar getirilmesi.
 2. Malların gemiye yüklenmesi ve varış limanına kadar olan taşıma masraflarının ve navlunun karşılanması.
 3. Mallar için minimum kapsamda bir deniz sigortası sağlama.
 4. Gerekli tüm dış ticaret sözleşmeleri ve belgelerin hazırlanması ve gümrük işlemlerinin tamamlanması.

Alıcının yükümlülükleri ise şunları içerir:

 1. Malların varış yerinde alınması ve gümrük işlemlerini yönetme.
 2. İthalatla ilgili tüm masrafları ve vergileri ödeme.
 3. Malların gemiye yüklendiği andan itibaren tüm riskleri üstlenme, ancak sigorta kapsamındaki riskler satıcı tarafından sağlanmıştır.

Bu teslim şekli, alıcıların taşıma sırasında ortaya çıkabilecek risklerden korunmasını sağlar, çünkü sigorta, satıcı tarafından düzenlenir. Ancak, alıcılar genellikle ek koruma sağlamak için kendi sigorta poliçelerini de düzenleyebilirler. CIF, alıcı ve satıcı arasındaki ödeme süreçleri açısından da önemlidir; güvenliği sağlamak için akreditif gibi güvenilir ödeme yöntemleri sıklıkla tercih edilir. Bu teslim şekli, özellikle alıcıların taşıma ve sigorta düzenlemeleri konusunda daha az kontrol sahibi olmayı tercih ettikleri durumlar için uygundur. Ancak, sigorta kapsamı ve poliçenin detayları konusunda alıcıların dikkatli olmaları ve gerektiğinde ek sigorta alınması önem arz eder.

dis ticaret

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

Dış ticaret, uluslararası arenada, farklı ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet alışverişini içerir ve bu süreç, çeşitli aşamalardan oluşur. Bu aşamalar arasında, işlemlerin yasal, güvenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan ödeme şekilleri önemli bir yer tutar. Alıcılar ve satıcılar arasındaki finansal işlemler, söz konusu ticaretin temelini oluşturur ve bu işlemler, çeşitli faktörlere bağlı olarak karmaşıklık gösterebilir.

Dış ticarette ödeme şekilleri, işlemin taraflarının karşılıklı güvenine, uluslararası ve yerel gümrük kanunlarına, ithalat ve ihracat düzenlemelerine, kambiyo kontrol mekanizmalarına ve sermaye transferleri üzerindeki rejime göre şekillenir. Bu ödeme yöntemleri, ticaretin taraflarını korumak, finansal riskleri minimize etmek ve uluslararası ticaretin düzgün bir şekilde işlemesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Bir dış ticaret uzmanı olarak, seçilen ödeme şeklinin, işlemin türüne, tarafların finansal gücüne ve pazarın genel durumuna uygun olması gerektiğini vurgulamak önemlidir. Alıcı ve satıcı arasında oluşturulan dış ticaret sözleşmeleri, tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirleyen temel belgelerdir. Bu sözleşmeler, mal yükleme, mal boşaltma, nakliye, sigorta, mal bedeli gibi ticareti etkileyen birçok faktörü içerir ve ödeme koşullarını da ayrıntılı bir şekilde düzenler.

İşte bu yüzden, dış ticarette ödeme şekillerinin anlaşılması ve doğru bir şekilde uygulanması, uluslararası ticaretin başarısı için hayati öneme sahiptir. Her bir ödeme yöntemi, belirli avantajlar ve potansiyel riskler içerir; bu nedenle, tarafların, ticaretin tüm yönlerini dikkatlice değerlendirerek en uygun ödeme yöntemini seçmeleri gerekmektedir.

Dış ticaret, uluslararası alanda mal ve hizmet alışverişini kapsayan kompleks bir süreçtir. Bu sürecin en kritik aşamalarından biri, ödeme şekillerinin belirlenmesidir. Dış ticarette ödeme yöntemleri, alıcılar ve satıcılar arasındaki güven ilişkisine, mevcut dış ticaret sözleşmelerine, gümrük kanunlarına ve kambiyo rejimine bağlı olarak farklılık gösterir.

 1. Peşin Ödeme: Alıcı, mal bedelini malın sevk edilmesinden önce satıcıya öder. Bu yöntem, satıcılar için en güvenli yöntemdir, ancak alıcılar için risk içerir.
 2. Mal Mukabili Ödeme: Bu yöntemde, mal bedeli malın alıcıya teslim edildiğini teyit eden belgelerin sunulmasıyla ödenir. Bu, ihracat işlemi sırasında alıcıya bir güvence sağlar.
 3. Esaik Mukabili Ödeme: Satıcı, belirli bir ödeme süresi karşılığında alıcıdan bir çek ya da senet alır. Bu, satıcı için belirli bir risk taşır çünkü ödeme, mal teslim edildikten sonra yapılır.
 4. Akreditifli Ödeme: Bu, dış ticarette en sık kullanılan ve en güvenli ödeme şekillerinden biridir. Bir banka aracılığıyla gerçekleştirilen bu yöntemde, satıcının ödeme alabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekir. Akreditifte, hem alıcı hem de satıcı için güvence sağlanmış olur.
 5. Ödeme Şekli: Genel anlamda, dış ticarette kullanılan tüm ödeme yöntemlerini ifade eder. Satıcı ve alıcı arasında, mal yükleme ve boşaltma, nakliye, sigorta gibi süreçlerin yanı sıra, ödemenin nasıl yapılacağına dair yapılan anlaşmayı içerir.

Her ödeme şeklinin kendine özgü avantajları ve riskleri vardır. Bu nedenle, alıcılar ve satıcılar, sermaye akışını, gümrük prosedürlerini, kambiyo mevzuatını ve uluslararası ticaret kanunlarını dikkate alarak en uygun ödeme yöntemini seçmelidir. Bu seçim, her iki tarafın da korunmasına yardımcı olurken, ticaretin akıcı ve kararlı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Peşin Ödeme (Cash Payment)

Peşin Ödeme yöntemi, dış ticarette kullanılan en basit ödeme şekillerinden biridir. Bu yöntem, alıcının mal veya hizmeti almadan önce satıcıya ödeme yapmasını gerektirir. Genellikle, alıcının ve satıcının birbirine güven duyduğu ve ticaretin düşük risk taşıdığı durumlarda tercih edilir.

Peşin ödeme, alıcılar açısından bazı riskler taşısa da, satıcılar için oldukça güvenlidir. Çünkü satıcı, malı veya hizmeti teslim etmeden önce ödeme alır. Bu, özellikle satıcının yeni veya küçük ölçekli bir işletme olduğu, sermaye akışının sınırlı olduğu durumlarda önemli bir avantaj sağlar.

Ancak, alıcılar için peşin ödeme, birtakım riskleri de beraberinde getirir. Ödeme yapıldıktan sonra satıcının mal veya hizmeti zamanında veya sözleşme şartlarına uygun olarak teslim etmemesi gibi durumlar, alıcı açısından sorun yaratabilir. Bu nedenle, peşin ödeme yöntemini kullanırken, tarafların birbirini ve piyasa koşullarını iyi tanıması, ayrıca güvenilir ve doğrulanmış dış ticaret sözleşmeleri yapmaları önemlidir.

Sonuç olarak, peşin ödeme, dış ticaret işlemlerinde güvenin ve karşılıklı anlayışın yüksek olduğu durumlar için uygundur. Tarafların haklarını koruyacak ve potansiyel riskleri minimize edecek detaylı bir sözleşmenin hazırlanması, bu ödeme şeklinin başarılı bir şekilde uygulanması için kritik öneme sahiptir.

Mal Mukabili Ödeme (Cash on Deliver–Cash Against Goods)

Mal Mukabili Ödeme (Cash on Delivery – COD veya Cash Against Goods), dış ticarette yaygın olarak kullanılan bir ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, alıcı malı teslim aldığında veya malın belirli bir noktaya ulaştığı doğrulandığında ödeme yapar. Bu sistem, özellikle alıcı ve satıcı arasında güçlü bir ticari ilişki olmadığında, ya da taraflar birbirini yeterince tanımadığında güven oluşturur.

Bu ödeme şekli, alıcıya malları inceleme ve teslimatın şartlara uygun olup olmadığını doğrulama fırsatı sunarken, satıcıya da ödemenin garantisi altında olduğu bir işlem gerçekleştirme imkanı verir. Ayrıca, bu yöntem, malın nakliyesi sırasında ortaya çıkabilecek risklere karşı da bir güvence sağlar.

Ancak, mal mukabili ödeme yönteminin de kendi içinde riskleri vardır. Malın teslimatı sırasında herhangi bir anlaşmazlık çıkması veya alıcının ödeme yapmaktan vazgeçmesi gibi durumlar, satıcı için finansal riskler oluşturabilir. Aynı şekilde, malın alıcıya ulaşmasının ardından ödemenin gecikmesi veya yapılmaması, alıcının mal bedeli ödemesinde yaşanacak aksaklıklar, taraflar için sorunlara yol açabilir.

Bu nedenle, mal mukabili ödeme yöntemini kullanırken, dış ticaret sözleşmeleri çok açık ve net olmalı, malın teslimatı, kalitesi ve ödeme koşulları gibi konular detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, bu tür işlemlerde genellikle üçüncü taraf lojistik şirketleri, bankalar veya finansal kuruluşlar aracılık eder ve bu da sürecin güvenliğini artırır.

Vesaik Mukabili (Belge Karşılığı) Ödeme (Cash Against Documents)

Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents – CAD), dış ticaret işlemlerinde sıklıkla tercih edilen bir ödeme şeklidir. Bu yöntem, satıcının alıcıya belgeleri ancak ödeme yapıldığında teslim etmesini içerir. Bu belgeler genellikle malın mülkiyetini, nakliye ve teslimat bilgilerini gösteren evraklardır.

Bu ödeme metodunda, satıcı malı gönderdikten sonra ilgili belgeleri alıcının bankasına iletir. Banka, belgeleri alıcının ödemesini yaptığı anda alıcıya teslim eder. Böylece, alıcı ancak belgeleri aldığında mallar üzerinde mülkiyet hakkını kazanır ve malları gümrükten çekebilir. Bu sistem, satıcı için mal bedelinin alınmasına yönelik güvence sağlarken, alıcı için de malın teslim edildiğinin bir kanıtı işlevi görür.

Bununla birlikte, bu yöntem her iki taraf için de birtakım riskler içerir. Satıcı açısından, alıcı belgeleri kabul etmeyi reddederse, malların mülkiyetiyle ilgili sorunlar ve potansiyel olarak uzun süreli depolama masrafları ortaya çıkabilir. Alıcı açısından ise, malın fiziksel durumunu belgeleri almadan önce görememek önemli bir risktir.

Bu sebeplerle, vesaik mukabili ödeme yapılırken tarafların dış ticaret sözleşmeleri çerçevesinde haklarını ve yükümlülüklerini çok açık bir şekilde anlamaları ve belirtmeleri kritik önem taşır. Ayrıca, bu süreçte bankaların ve diğer finansal kuruluşların rolü, işlemlerin güvenliği ve düzenin sağlanması açısından hayati önem taşır.

Malın Elden Çıkarılmasından Sonra Ödeme – Konsinye Satış(Shipment on Consignment)

Konsinye Satış (Shipment on Consignment), dış ticarette kullanılan diğer bir ödeme şeklidir. Bu yöntem, satıcının malı alıcıya gönderdiği, ancak malın satılmasına veya belirli bir süre geçmesine kadar ödeme almadığı bir satış türüdür. Bu süreçte, mal bedeli, malın alıcı tarafından satılması ya da kullanılması durumunda ödenir. Konsinye satışlar, genellikle yeni pazarlarda ürünleri tanıtmak veya stok fazlası ürünleri değerlendirmek isteyen satıcılar tarafından tercih edilir.

Bu yöntemin avantajları şunlardır:

 1. Alıcılar için düşük risk: Alıcılar, malı sattıkları veya kullandıkları zaman ödeme yaparlar, bu da nakit akışı üzerinde daha az baskı anlamına gelir.
 2. Pazar erişimi: Satıcılar, belirli pazarlara girmek veya yeni ürünler sunmak için bu yöntemi kullanabilirler.

Ancak, konsinye satışlar da riskler içerir:

 1. Ödeme gecikmeleri: Satıcı, malın alıcı tarafından satılmasına bağlı olarak ödeme alır. Bu, ödemelerin gecikmesine ve satıcının nakit akışında dengesizliklere neden olabilir.
 2. Mal kontrolü: Satıcı, malın kontrolünü alıcıya bırakır, bu da ürünlerin nasıl saklandığı, pazarlandığı veya fiyatlandırıldığı üzerinde daha az kontrole sahip olması anlamına gelir.

Bu nedenle, konsinye satış sözleşmeleri, ödeme koşulları, malın korunması, satış raporlaması ve satılmayan malların iadesi gibi konuları açıkça belirtmelidir. Bu, her iki tarafın da haklarını ve beklentilerini koruyan dış ticaret sözleşmeleri ile sağlanabilir.

Kabul Kredili Ödeme

Kabul Kredili Ödeme, dış ticaret işlemlerinde kullanılan bir başka ödeme şeklidir. Bu yöntem, alıcının malı teslim aldıktan sonra ödeme yapacağı anlaşmalarda kullanılır. Genellikle, bir vade süresi belirlenir ve alıcı bu süre içinde satıcıya ödeme yapmayı kabul eder. Kabul kredili ödeme, özellikle uzun vadeli ticari ilişkilere sahip ve birbirlerine güvenen taraflar arasında yaygın olarak kullanılır.

Bu ödeme türünün avantajları:

 1. Nakit Akışı: Alıcılar için, ödeme yapma esnekliği sağlayarak nakit akışını düzenler. Satıcılar için, belirli bir ödeme garantisi sunar.
 2. Güven Oluşturma: Taraflar arasında güven oluşturarak, uzun vadeli iş ilişkilerini teşvik eder.

Bununla birlikte, kabul kredili ödemelerin dezavantajları da vardır:

 1. Ödeme Gecikmesi Riski: Alıcı ödeme yapmazsa, satıcı ödeme alamayabilir veya hukuki işlem başlatmak zorunda kalabilir, bu da ek masraflara neden olur.
 2. Faiz Oranları: Vadeli işlemler genellikle faiz oranlarına tabidir, bu da maliyetleri artırabilir.

Bu nedenle, bu tür işlemlerde, alıcıların ve satıcıların haklarını koruyan detaylı dış ticaret sözleşmeleri hazırlamak önemlidir. Ayrıca, alıcının ödeme kabiliyetini ve itibarını değerlendirmek için kredi kontrolü yapmak da faydalıdır.

Açık Vadeli Ödeme (Open Account)


Açık Vadeli Ödeme (Open Account)
, dış ticarette kullanılan ve alıcıya malın tesliminden sonra ödeme yapma esnekliği sağlayan bir ödeme şeklidir. Bu yöntem, özellikle sürekli iş ilişkisi içinde olan ve birbirlerine güven duyan taraflar arasında popülerdir. Satıcı, malı veya hizmeti teslim eder ve alıcıdan belirli bir süre içinde (genellikle 30, 60 veya 90 gün) ödeme almayı bekler.

Açık vadeli ödemenin avantajları arasında:

 1. Rekabet Avantajı: Alıcılara sağladığı ödeme kolaylığı sayesinde, satıcılar için daha cazip bir satış seçeneği olabilir ve müşteri sadakatini artırabilir.
 2. Nakit Akışı Yönetimi: Alıcılar için, ödeme dönemlerini daha iyi yönetme ve nakit akışını optimize etme fırsatı sunar.

Ancak, bu yöntemin dezavantajları da bulunmaktadır:

 1. Ödeme Riski: Satıcı, alıcıdan ödeme alana kadar belirli bir mali risk taşır. Alıcının ödeme yapmaması durumunda, satıcı için finansal kayıplar oluşabilir.
 2. Fonların Bağlanması: Ödeme alınana kadar, satıcının sermayesi bağlı kalır, bu da likidite sorunlarına yol açabilir.

Bu tür ödemelerde, satıcıların alacak sigortası gibi araçlarla risklerini minimize etmeleri önemlidir. Ayrıca, her iki tarafın haklarını ve sorumluluklarını belirten kapsamlı dış ticaret sözleşmeleri hazırlamak, olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Ödeme süreçlerinin doğru yönetilmesi, dış ticaret işlemlerinde başarının anahtarıdır.

Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)

Akreditifli Ödeme (Letter of Credit), uluslararası ticarette alıcılar ve satıcılar arasındaki güven sorununu çözmeye yönelik oldukça güvenilir bir ödeme yöntemidir. Bu sistemde, alıcının bankası, belirli şartlar yerine getirildiğinde satıcıya ödeme yapmayı garanti eden bir mektup (akreditif) verir. Bu şartlar genellikle, sevkiyat ve teslimatın doğrulanmış belgelerle kanıtlanmasını içerir.

Akreditifli ödemelerin avantajları şunlardır:

 1. Güvenlik: Satıcılar için ödeme garantisi sağlar; alıcılar için ise ancak belirlenen şartlar karşılandığında ödeme yapılacağından emin olma imkanı sunar.
 2. Belgelendirilmiş İşlem: Her adımın belgelerle doğrulanması, işlemin şeffaflığını artırır ve anlaşmazlıkları önler.
 3. Esneklik: Akreditif şartları, alıcıların ve satıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Ancak dezavantajları da vardır:

 1. Maliyet: Akreditifler genellikle bankalar tarafından sağlandığı için, işlem ücretleri ve masraflar söz konusu olabilir.
 2. Komplikasyon: Bazı durumlarda, belgelerin ve şartların karmaşıklığı işlemleri yavaşlatabilir.

Akreditifli ödemeler, özellikle yüksek değerli işlemlerde veya alıcı ile satıcı arasında sınırlı bir güven ilişkisi olduğunda tercih edilir. Akreditif, dış ticaret işlemlerinde riski minimize etmenin yanı sıra, belirli gümrük ve kambiyo kanunlarına uygunluğun doğrulanmasında da etkili bir araçtır. Bu yöntem, özellikle belirli ithalat ve ihracat işlemlerinde, ödeme güvenliğini sağlamak için sıklıkla kullanılır.

Akreditifte Tanımlar

Akreditif işlemleri, dış ticarette sıklıkla kullanılan karmaşık finansal düzenlemelerdir. Bu süreçte kullanılan terimlerin ve tanımların anlaşılması, tarafların işlemleri doğru bir şekilde yönetmeleri için kritik öneme sahiptir. İşte akreditif işlemlerinde karşılaşılan bazı temel tanımlar:

 1. 🌟 Akreditif (Letter of Credit): Bir bankanın, alıcının talimatı doğrultusunda, belirli şartlar karşılandığında satıcıya ödeme yapmayı taahhüt ettiği yazılı güvencedir.
 2. 🌟 Açık Akreditif (Confirmed Letter of Credit): İki bankanın da dahil olduğu, ve her ikisinin de ödeme yapmayı taahhüt ettiği akreditiftir. Bu, satıcının ödeme alacağına dair güvenini artırır.
 3. 🌟 Rotatif Akreditif (Revolving Letter of Credit): Belirli bir süre içinde, önceden belirlenmiş limitler dahilinde, birden fazla kullanıma izin veren akreditiftir.
 4. 🌟 Transfer Edilebilir Akreditif (Transferable Letter of Credit): Satıcının, üçüncü bir tarafa, orijinal akreditifin şartlarına uygun olarak, tümünü veya bir kısmını transfer etme hakkı olduğu akreditiftir.
 5. 🌟 Kırmızı Akreditif (Red Clause Letter of Credit): Satıcının, belirli belgeleri sunmadan önce avans almasına izin veren özel bir akreditif türüdür.
 6. 🌟 Yeşil Akreditif (Green Clause Letter of Credit): Kırmızı akreditife benzer, ancak satıcının malları depolaması için ek fonlar sağlar.
 7. 🌟 Standby Akreditif (Standby Letter of Credit): Alıcının ödeme yapmaması durumunda, satıcının bankadan ödeme talep edebileceği bir tür güvencedir.
 8. 🌟 Teyit (Confirmation): Teyit eden bankanın, akreditifin şartları yerine getirildiğinde ödeme yapma yükümlülüğünü kabul ettiği işlemdir.
 9. 🌟 Uygunluk (Compliance): Sunulan belgelerin akreditif şartlarına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi sürecidir.

Bu terimler, akreditif işlemlerinin doğası gereği, dış ticaretteki alıcılar ve satıcılar için, özellikle gümrük, ithalat/ihracat kanunları ve kambiyo rejimi ile ilgili yasal zorunlulukların anlaşılmasında kritik öneme sahiptir. Akreditif, uluslararası ticarette güvenli bir ödeme şekli olarak kabul edilir çünkü bankaların kredi güvenilirliği, sözleşmelerin şartlarına bağlı olarak, ödemeyi garanti eder.

Akreditif İşleminin Yapılış Şekli

Akreditif işlemleri, uluslararası ticarette alıcı ve satıcı arasındaki güven eksikliğini gidermek ve ödeme süreçlerini güvence altına almak için oldukça etkili bir yöntemdir. Bu işlemler, özellikle dış ticarette, belirli adımlar ve katılımcılar etrafında dikkatlice yapılandırılmıştır. İşte akreditif işleminin tipik yapılış şekli:

 1. 📝 Sözleşme İmzalama: Alıcı ve satıcı arasında bir satış sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede, ödemenin akreditif ile yapılacağı belirtilir.
 2. 🏦 Akreditifin Açılması: Alıcı, kendi bankasına başvurarak akreditif açılmasını ister. Bu aşamada, alıcı bankaya gerekli güvenceleri (teminat, peşinat, vs.) sağlar.
 3. 📨 Akreditifin İletilmesi: Alıcının bankası (akreditif açan banka), satıcının bankasına bir akreditif gönderir. Bu akreditif, satıcının belirli belgeleri sunması karşılığında ödeme alabileceğini belirten bir taahhüttür.
 4. 📑 Belgelerin Hazırlanması: Satıcı, sözleşmede ve akreditifte belirtilen şartlara uygun olarak malları gönderir ve gerekli belgeleri hazırlar. Bu belgeler genellikle nakliye, sigorta, fatura ve diğer gümrük belgelerini içerir.
 5. 🔄 Belgelerin Sunulması: Satıcı, akreditifte belirtilen süre içinde gerekli belgeleri kendi bankasına sunar. Banka, belgelerin akreditif şartlarına uygunluğunu kontrol eder.
 6. 💳 Ödeme: Belgelerin uygun olduğunun onaylanması durumunda, satıcının bankası, akreditifin şartlarına göre satıcıya ödeme yapar. Bu ödeme, satıcının bankasının kendi kaynaklarından (akreditif teyit edilmişse) veya alıcının bankasından (teyit edilmemişse) yapılabilir.
 7. 🚚 Belgelerin Alıcıya Teslimi: Alıcının bankası, belgeleri alıcıya iletir. Alıcı, bu belgeleri kullanarak malları gümrükten alır.
 8. 💰 Alıcının Ödemesi: Alıcı, malları teslim aldıktan sonra akreditif şartlarına göre kendi bankasına ödeme yapar.

Bu süreç, dış ticarette güvenliği ve şeffaflığı sağlamak için kritik öneme sahiptir. Hem alıcılar hem de satıcılar için, işlemlerinin güvence altında olduğunu bilmek, uluslararası ticaretin karmaşık doğası içinde büyük bir rahatlık sağlar.

Akreditif Türleri

Akreditifler, kullanıldıkları durumlara ve yapılarına göre çeşitli türlere ayrılır. Her biri, belirli ticari gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır. İşte akreditif türlerinin bir özeti:

 1. 🔄 Döner Akreditifler (Revolver Akreditif): Bu tür, belirli bir süre içinde belirli bir maksimum miktara kadar birden fazla çekim yapılabilen bir akreditif türüdür. Örneğin, satıcı her ay belli bir miktar mal sevkiyatı yapacaksa, bu akreditif türü uygundur.
 2. 🔓 Transfer Edilebilir Akreditif: Bu akreditif türü, ilk faydalanıcının (genellikle bir aracı) haklarını kısmen veya tamamen üçüncü bir şahsa (genellikle üretici veya asıl satıcı) transfer etmesine izin verir.
 3. 🌐 Teyitli Akreditif: Bu türde, başka bir banka (genellikle satıcının ülkesindeki bir banka) açık bankanın (alıcının bankası) taahhüdünü teyit eder, böylece satıcının riski daha da azalır.
 4. 📅 Vadeli Akreditif: Ödemelerin, belgelerin banka tarafından kabul edilmesinden sonra belirli bir süre geçtikten sonra yapılacağı akreditif türüdür.
 5. 🚫 İptal Edilemez Akreditif: Bu tür akreditif, akreditifin açıldığı bankanın ve/veya teyit eden bankanın, faydalanıcının koşulları yerine getirmesi şartıyla, ödeme yapma taahhüdünün geri alınamayacağı anlamına gelir.
 6. 🆚 Karşılıklı Akreditif (Back-to-Back Akreditif): Birincil akreditifin güvenliği altında, yeni bir ikincil akreditifin açıldığı özel bir yapıdır. Genellikle aracılar tarafından kullanılır.
 7. 🛑 Kırmızı Renkli Akreditif (Red Clause): Bu, satıcının, belirli belgeleri sunmadan önce avans ya da kısmi ödeme almasına olanak tanıyan özel bir akreditiftir.
 8. 💼 Yeşil Renkli Akreditif (Green Clause): Kırmızı Renkli Akreditife benzer, ancak bu türde, avans ödemesi, belirli bir depolama şartı karşılandığında yapılır.
 9. 🏭 Stand-By Akreditif: Aslında bir garanti türüdür ve sadece ana sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda kullanılır.

Bu akreditif türleri, dış ticaret işlemlerinde karşılaşılan çeşitli riskleri ve ihtiyaçları ele almak için tasarlanmıştır. Her bir tür, alıcıların ve satıcıların belirli ticari gerekliliklere ve koşullara göre en uygun finansman çözümünü bulmalarına yardımcı olur.

Akreditifte Süreler

Akreditif işlemlerinde, süreler ve tarihler, işlemin güvenli ve düzgün bir şekilde yürütülmesi açısından hayati öneme sahiptir. İşte akreditif süreleri ile ilgili kritik noktalar:

 1. 🗓️ Akreditifin Geçerlilik Süresi: Bu süre, akreditifte belirtilen ve akreditifin kullanılabilir olduğu son tarihi ifade eder. Satıcının belgeleri bu tarih öncesinde sunması gerekmektedir.
 2. 🔄 Dolaylı Süre (İbraz Süresi): Belgelerin, malın teslim tarihinden itibaren bankaya sunulması için ayrılan süredir. Genellikle 21 gün olarak belirlenir, fakat tarafların anlaşmasına göre bu süre değişebilir.
 3. Malın Sevkiyat Süresi: Akreditifte, malların sevk edilmesi için son tarih belirtilir. Bu tarih, satıcı için, malları belirtilen süre içinde yüklemesi ve sevk etmesi gereken son tarihi gösterir.
 4. 📝 Değişiklik Süresi: Akreditifte değişiklik yapılması gerektiğinde, tüm tarafların kabul etmesi için belirli bir süre tanınır. Değişiklikler ancak tarafların onayı ile yürürlüğe girer.
 5. 🕒 Ödeme Süresi: Belgelerin banka tarafından kontrol edilmesi ve ödemenin yapılması için ayrılan süre. Sight akreditiflerde, belgelerin bankaya sunulmasını takiben hemen, vadeli akreditiflerde ise belirli bir vade sonunda yapılır.
 6. 🚚 Nakliye Süresi: Eğer akreditif, nakliye süresi ile ilgili özel şartlar içeriyorsa (örneğin, belirli bir mevsimde veya belirli tarihler arasında nakliye yapılması), bu şartlara uyulması gerekir.
 7. 🖊️ Protesto Süresi: Belgelerin banka tarafından reddedilmesi durumunda, satıcının itiraz etme hakkı vardır ve bu itiraz belirli bir süre içinde yapılmalıdır.

Tüm bu süreler, akreditifte açıkça belirtilmelidir ve tarafların bu sürelere sıkı sıkıya uyması gerekmektedir. Zira bu sürelere uyulmaması, ödemenin gecikmesine, iptaline veya diğer hukuki sonuçlara yol açabilir. Akreditif işlemlerinde sürelerin yönetimi, dış ticarette başarının anahtarıdır ve tüm tarafların bu sürelere dikkatle riayet etmesi gerekir.

Dış Ticaret (Uluslararası Ticaret) Nedir ve Politikası başlıklı yazımıza bu linkten ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Pazarlarda Müşteri Ağı Oluşturma Fırsatı: İhracat Müşterisi Başvurusu
Değerli Potansiyel İş Ortağımız,

Dünya pazarlarına adım atma fırsatını yakalamak için sadece bir adımınız kaldı! Ürünlerinizi uluslararası pazarlara tanıtmak ve ihracat süreçlerinizi en etkili şekilde yürütmek için bizimle detaylı bilgi paylaşmanızı rica ediyoruz. Bu form aracılığıyla:

- Ürünlerinizin uluslararası pazarlardaki potansiyelini değerlendirebilir,
- İhracatla ilgili süreçlerinizi hızlandırabilir,
- Doğru stratejilerle global pazarda rekabet avantajı elde edebilirsiniz.

Lütfen başvuru formumuzu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak ihracat sürecinizde bize rehberlik etmeye yardımcı olun. Başarılı bir global yolculuğun ilk adımını birlikte atmaya hazır mısınız?

(Formu doldurmak yaklaşık 4 dk. sürmektedir.)
Kişisel verilerinizi kullanımı (e-posta adresi, telefon vb.)
*Formu doldurup ve kişisel verilerinizi vererek, Adapte Dijital'den veya Adapte Dijital'in araştırma ortaklarından bu projeyle ilgili e-postalar ve aramaları almayı kabul etmiş olursunuz. Bilgileri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.
Bu kısa anketimiz, işletmelerin ihracat müşterisi bulma sürecinde hangi hizmetlere ihtiyaç duyduklarını ve hangi pazarları hedeflediklerini anlamalarına yardımcı olmak içindir. Ayrıca, bu bilgiler, işletmelerin dijital reklam stratejilerini ve ihracat planlarını daha etkili bir şekilde geliştirmesine yardımcı olabilmek için önerilerde bulunmamızı sağlayacaktır. Bu formu düzenlemek ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmekten lütfen çekinmeyin.

Dış Ticarette Belgeler

Dış ticarette başarılı bir şekilde işlem yapabilmek, çeşitli belgelerin doğru ve zamanında hazırlanmasına bağlıdır. İthalat ve ihracat işlemleri sırasında kullanılan bu belgeler, malın mülkiyetinin transferi, malın sevkiyatı, sigorta poliçeleri ve ödemeler gibi işlemleri düzenler. Aşağıda, dış ticarette en sık kullanılan belgelerin bir listesini bulabilirsiniz:

 1. 📄 Fatura (Invoice): Satıcının alıcıya sunduğu ve satılan malların miktarını, açıklamasını, birim fiyatını ve toplam tutarı içeren belgedir. Bu, her dış ticaret işleminin ayrılmaz bir parçasıdır.
 2. 🚢 Konşimento (Bill of Lading): Bir sevk belgesi olarak hizmet eder ve malın mülkiyetinin taşıyıcıdan alıcıya geçtiğini belgeler. Bu belge, özellikle deniz yoluyla yapılan nakliye işlemlerinde kritik öneme sahiptir.
 3. 📑 Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin): Malın üretildiği yeri belirten ve bazı durumlarda gümrük avantajları sağlayan bir belgedir. İthalat ve ihracat sırasında ülkeler arası anlaşmalara göre gerekli olabilir.
 4. 📦 Paket Listesi (Packing List): Mal yükleme sırasında kullanılır ve gönderilen ürünlerin detaylı bir listesini içerir. Bu, malın boşaltma ve teslim işlemleri sırasında kontrol için esastır.
 5. 🛡️ Sigorta Poliçesi (Insurance Policy): Malların taşınması sırasında oluşabilecek zarar veya kayıplara karşı koruma sağlar. Dış ticaret işlemlerinde, alıcılar ve satıcılar arasındaki anlaşmaya göre zorunlu olabilir.
 6. 🌐 Akreditif (Letter of Credit): Özellikle dış ticarette, alıcı ile satıcı arasında finansal güvence sağlayan bir ödeme şeklidir. Akreditif, özellikle satıcı ve alıcı birbirini tanımıyorsa veya güven eksikliği varsa kullanılır.
 7. 🚚 Gümrük Beyannamesi (Customs Declaration): Malların bir sınırı geçerken gümrük makamlarına sunulması gereken bir belgedir. İthalat ve ihracat sırasında, malın cinsini, değerini, menşe ülkesini ve diğer önemli bilgileri içerir.

Bu belgeler, alıcılar ve satıcılar arasındaki anlaşmalar, ödeme şekilleri ve teslim şekli gibi dış ticaret işlemlerinin temelini oluşturur. Her biri, işlemin belirli bir yönüne ilişkin kritik bilgiler içerir ve dış ticaret sözleşmeleri çerçevesinde gereklidir. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, işlemin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için esastır.

Dış ticaret ile ilgili resmi web sitesine ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Sevk Belgeleri

Sevk belgeleri, dış ticarette malın bir yerden başka bir yere taşınmasını belgeleyen ve bu süreçte gerekli olan resmi evraklardır. Bu belgeler, malın taşınması, teslimatı ve alıcıya ulaştırılmasına ilişkin ayrıntıları içerir. Aşağıda, sevk belgelerinin bazı önemli tipleri verilmiştir:

 1. 🚢 Konşimento (Bill of Lading – B/L): Deniz yoluyla yapılan taşımacılıkta, taşınan malların alıcıya teslim edilmesi için gereken resmi belgedir. Malın taşıyıcı tarafından alındığını, belirli bir varış noktasına taşınacağını ve belirtilen kişiye veya kuruma teslim edileceğini onaylar.
 2. ✈️ Hava Kargo Senedi (Air Waybill – AWB): Hava yoluyla taşımacılıkta kullanılan, gönderilen malların taşıyıcı tarafından alındığını ve belirtilen alıcıya ulaştırılacağını belirten bir sevk belgesidir.
 3. 🚚 CMR Belgesi (CMR Consignment Note): Karayolu ile uluslararası taşımacılıkta kullanılan standart bir sevk belgesidir. Taşıyıcıyı, gönderen kişiyi ve alıcıyı belirten ve malların taşınma şartlarını ve teslimat detaylarını içeren bir belgedir.
 4. 🛤️ Demiryolu Kargo Senedi (Railway Bill): Demiryolu ile yapılan taşımacılıklarda kullanılır ve malın taşıyıcı tarafından alındığını, belirli bir varış noktasına taşınacağını ve belirli bir alıcıya teslim edileceğini gösterir.
 5. 📨 Kurye Makbuzu (Courier Receipt): Kurye şirketleri tarafından sağlanan taşımacılık hizmetlerinde kullanılır. Paketin veya belgenin alındığını, taşındığını ve teslim edildiğini onaylayan bir belgedir.

Bu belgeler, malın mülkiyeti, nakliye detayları, alıcı ve gönderici bilgileri gibi önemli bilgileri içerir. Ayrıca, malın güvenli ve düzenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için gereklidirler. Bu belgelerin doğru ve eksiksiz doldurulması, dış ticaret işlemlerinin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kritik önem taşır.

Malın Mülkiyetini Temsil Eden Sevk Belgeleri

Malın mülkiyetini temsil eden sevk belgeleri, dış ticarette, malların mülkiyetini gösteren ve alıcıya mallar üzerindeki kontrolü sağlayan belgelerdir. Bu belgeler, alıcıların malları teslim alırken yasal hak talep etmelerini sağlar. İşte bu kategoriye giren bazı kritik belgeler:

 1. 📜 Konşimento (Bill of Lading – B/L): Bu, deniz taşımacılığında kullanılan ve malların mülkiyetini temsil eden en önemli belgedir. Konşimento, malların belirli bir alıcıya teslim edileceğini ve malın mülkiyetinin taşıma sırasında alıcıdan satıcıya geçtiğini belirtir. Alıcı, bu belgeyi sunarak malların mülkiyetini talep edebilir.
 2. 📄 Tehlike Makbuzu (Dock Receipt): Bu belge, malların liman işletmecisi tarafından kabul edildiğini ve alıcıya ya da onun adına hareket eden kişiye teslim edilmek üzere bekletildiğini onaylar. Bu, mülkiyetin geçişini teyit eden bir belgedir.
 3. 🛂 Gümrük Giriş Belgesi (Customs Entry Document): İthalatçı tarafından gümrüklere sunulan ve malların ülkeye girişini sağlayan resmi bir belgedir. Bu belge genellikle malların mülkiyetini temsil etmez, ancak malların yasal olarak ithal edildiğini ve alıcıya ait olduğunu gösterir.
 4. 📦 Teslimat Makbuzu (Delivery Order – D/O): Bu belge, malların mülkiyetinin taşıyıcıdan alıcıya geçtiğini onaylar. Alıcı, bu belgeyi sunarak malları teslim alabilir.
 5. 🚛 Taşıma Emri (Forwarder’s Cargo Receipt – FCR): Bu, bir taşıma şirketi tarafından verilen ve malların kabul edildiğini, taşındığını ve belirli bir varış noktasında belirli bir kişiye veya şirkete teslim edileceğini onaylayan bir belgedir.

Bu belgeler, alıcının mallar üzerinde yasal hak sahibi olduğunu kanıtlar ve böylece malın mülkiyetinin alıcıya geçtiğini doğrular. Dış ticarette, bu belgelerin doğru bir şekilde hazırlanması ve yönetilmesi, taraflar arasındaki işlemlerin düzgün bir şekilde yürütülmesi açısından hayati öneme sahiptir.

Malın Mülkiyetini Temsil Etmeyen Sevk Belgeleri

Malın mülkiyetini temsil etmeyen sevk belgeleri, malların taşınması, teslimi ve alınmasıyla ilgili önemli bilgiler sağlar, ancak malın yasal mülkiyetini doğrudan temsil etmez. Bu belgeler, malın taşınması ve teslimatı sırasında gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olur. İşte bu kategoriye dahil bazı temel belgeler:

 1. 📄 Navlun Fişi (Freight Bill): Bu belge, taşımacılık hizmetlerinin maliyeti ve detayları hakkında bilgi sağlar. Navlun fişi, taşıma ücretlerinin ödendiğini kanıtlar, ancak malın mülkiyetini temsil etmez.
 2. 🛃 Gümrük Deklarasyonu (Customs Declaration): Bu, ithalat veya ihracat yapılan malların gümrük işlemleri için sunulması gereken bir belgedir. Gümrük deklarasyonu, malların içeriği, değeri ve diğer önemli bilgileri içerir, ancak malın mülkiyetiyle ilgili herhangi bir bilgiyi temsil etmez.
 3. 📃 Paket Listesi (Packing List): Bu belge, gönderilen malların detaylı bir listesini içerir, malın miktarını, ağırlığını, boyutlarını ve paketin içeriğini belirtir. Malın mülkiyetini doğrudan temsil etmese de, alıcıya malın durumu hakkında önemli bilgiler sağlar.
 4. 📝 Fatura (Invoice): Bu, satıcının alıcıya sunduğu, satılan malların veya hizmetlerin miktarını, açıklamasını ve toplam tutarını gösteren bir belgedir. Fatura, ödeme için gereklidir ancak malın mülkiyetini doğrudan temsil etmez.
 5. 🛅 Taşıma Talimatı (Shipping Order): Bu, bir yükün taşınması için taşıyıcıya verilen talimatları içeren belgedir. Yükün ne olduğu, nereye gönderileceği, kimden alınacağı ve nereye teslim edileceği gibi bilgileri içerir.
 6. 🔍 Muayene Belgesi (Inspection Certificate): Bazı durumlarda, malın kalitesini, miktarını ve/veya fiyatını doğrulamak için bir üçüncü taraf tarafından verilen bir belgedir. Alıcı ve satıcı arasında güven oluşturur ancak mülkiyeti temsil etmez.

Bu belgeler, dış ticaret işlemlerinin sorunsuz ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için gerekli olup, alıcıların ve satıcıların haklarını korur. Ancak, bu belgeler yalnızca işlemlerle ilgili bilgi sağlar ve malın yasal mülkiyetini doğrudan temsil etmez.

Faturalar

Faturalar, dış ticaret işlemlerinde merkezi bir rol oynarlar, çünkü bu belgeler satıcı tarafından alıcıya sunulur ve satılan malların veya sağlanan hizmetlerin miktarı, açıklaması, birim fiyatı, toplam tutar ve ödeme şartları gibi önemli detayları içerirler. Dış ticarette kullanılan fatura türleri şunlardır:

 1. 📜 Ticari Fatura (Commercial Invoice): Bu, dış ticarette en yaygın kullanılan fatura türüdür. Satılan malların miktarını, açıklamasını, birim fiyatını ve toplam tutarı içerir. Ayrıca, satıcı ve alıcı bilgileri, ödeme koşulları ve teslim şekli gibi detayları da içerir. Bu belge, gümrük işlemleri sırasında malların değerinin belirlenmesinde kullanılır.
 2. 🧾 Proforma Fatura (Proforma Invoice): Genellikle, nihai satış öncesinde, malların ayrıntılı bir açıklamasını, toplam değerini ve potansiyel diğer masrafları içerir. Alıcıya malın tahmini maliyetini vermek için kullanılır ve genellikle ithalat izinleri almak veya önceden ödeme yapmak için gereklidir.
 3. 🚢 Konsinye Faturası (Consignment Invoice): Bu, konsinye satışlarında kullanılır ve malların alıcıya teslim edildiği, ancak ödemenin malın satışından sonra yapılacağı anlamına gelir. Bu fatura, malların detaylarını içerir, ancak nihai satış gerçekleşene kadar ödeme talep etmez.
 4. 💼 Özel Fatura (Customs Invoice): Bazı ülkeler, ithal edilen mallar üzerindeki gümrük vergilerini belirlemek için özel bir fatura türü talep edebilir. Bu, ticari faturaya benzer, ancak genellikle gümrük idaresi tarafından gerektiği şekilde daha ayrıntılı bilgi içerir.
 5. 🧮 Elektronik Fatura (Electronic Invoice): Bu, kağıt formunda bir faturanın elektronik eşdeğeridir ve e-ticaret işlemlerinde sıkça kullanılır. Elektronik faturalar, işlemlerin hızını ve verimliliğini artırırken kağıt israfını azaltır.

Bu faturalar, dış ticarette önemli bir rol oynar, çünkü mal ve hizmetlerin alışverişinin şeffaflığını sağlar, mal bedeli hesaplamalarına yardımcı olur ve gümrük işlemlerinde, özellikle ithalat ve ihracat sırasında gereklidir. Ayrıca, ödeme şekillerinin belirlenmesi ve potansiyel masrafların hesaplanması açısından da kritik öneme sahiptirler. Her fatura türü, ticaretin belirli bir yönünü kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Sigorta Belgeleri

Sigorta Belgeleri, dış ticaret işlemlerinde kritik bir rol oynarlar, çünkü bu belgeler, taşınan malların sigorta kapsamı altında olduğunu kanıtlarlar. Bu belgeler, malların nakliye sırasında hasar görmesi veya kaybolması durumunda, alıcıların veya satıcıların zararlarının karşılanacağını gösterir. İşte dış ticarette yaygın olarak kullanılan bazı sigorta belgeleri:

 1. 📄 Sigorta Poliçesi (Insurance Policy): Bu, sigorta şirketi ile mal sahibi arasındaki formal anlaşmadır. Malın değerini, sigorta kapsamını, poliçenin süresini ve sigorta şirketinin hangi durumlarda ve ne kadar ödeme yapacağını belirtir. Bu belge, özellikle CIF ve CIP teslim şekillerinde önemlidir çünkü bu durumlarda satıcı, malın sevkıyatı sırasında sigorta yaptırmakla yükümlüdür.
 2. 📑 Sigorta Sertifikası (Certificate of Insurance): Sigorta poliçesinin bir özeti olarak hizmet eder ve genellikle daha kısa ve daha az resmidir. Bu sertifika, malın sigortalandığını, ancak detaylı şartlar ve koşullar yerine sadece temel bilgileri içerdiğini onaylar. Genellikle, alıcılara veya ilgili üçüncü taraflara hızlı bir referans sağlamak için kullanılır.
 3. 🚛 Navlun Sigorta Poliçesi (Freight Insurance Policy): Bu özel türdeki poliçe, taşıma sırasında mallara gelebilecek zararları kapsar. Bu, malların güvenliğini sağlamak ve nakliye sırasında oluşabilecek risklere karşı koruma sağlamak için gereklidir.
 4. 🔥 Kapsamlı Tehlike Sigortası (All-Risk Insurance): Bu, adından da anlaşılacağı gibi, mallara gelebilecek hemen hemen her türlü zararı kapsayan en geniş sigorta türüdür. Ancak, poliçede belirtilen bazı istisnalar olabilir.

Bu belgeler, alıcılar ve satıcılar için hem güvenlik hem de finansal koruma sağlar. Özellikle, malın nakliye sırasında hasar görmesi veya kaybolması riski taşıyan dış ticaret işlemlerinde önem arz ederler. Sigorta belgeleri, mal bedelini koruma altına alarak ticaretin daha güvenli ve hesap verebilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca, gümrük işlemleri sırasında ve çeşitli dolaşım belgeleri ile birlikte sunulduğunda, ithalat ve ihracat işlemlerinin sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur.

Diğer Belgeler

Dış ticarette kullanılan diğer belgeler, işlemlerin hukuki, düzenleyici ve operasyonel yönlerini kolaylaştırmak için gereklidir. İşte bu kapsamda önemli olan bazı belgeler:

 1. 📃 Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin): Bu belge, malın üretildiği veya hangi ülkeden geldiği konusunda resmi bir beyandır. Gümrük düzenlemeleri, ticaret anlaşmaları ve ithalat vergileri gibi unsurlar menşeine göre değişiklik gösterebileceği için bu belge, dış ticaret işlemlerinde kritik bir öneme sahiptir.
 2. 📦 Paketleme Listesi (Packing List): Malın nasıl paketlendiğini, kutuların sayısını, her birinin içeriğini ve toplam ağırlığı gibi detayları içerir. Bu, mal yükleme ve boşaltma süreçlerini, gümrük incelemelerini ve alıcının envanter kontrolünü kolaylaştırır.
 3. 🛃 Gümrük Beyannamesi (Customs Declaration): İthalatçı veya ihracatçı tarafından doldurulan ve malın tanımı, değeri, menşei ve diğer önemli bilgileri içeren bir belgedir. Bu, gümrük işlemlerinde gereklidir ve uygun vergi, tarife ve düzenlemelere uyulmasını sağlar.
 4. 🚢 Navlun Mektubu (Bill of Lading) / Hava Taşıma Senedi (Air Waybill): Taşıyıcı tarafından düzenlenen ve malların taşınmasını doğrulayan resmi bir belgedir. Bu belge, malın mülkiyetinin taşıma süresince nasıl transfer edileceğini belirtir ve genellikle malın teslimi için gereklidir.
 5. 📄 Fumigasyon Sertifikası (Fumigation Certificate): İhracat edilen malların, belirli zararlı organizmalara karşı fumigasyon veya diğer karantina işlemlerinden geçtiğini doğrulayan bir belgedir. Bu, özellikle tarım ürünlerinin dış ticaretinde gereklidir.
 6. 📝 Ticari Fatura (Commercial Invoice): Satıcı tarafından hazırlanan, satılan malın açıklaması, miktarı, birim fiyatı, toplam fiyatı, ödeme şekli, teslim şekli vb. bilgileri içeren belgedir. Bu, satış şekilleri, ödeme şekilleri ve dış ticaret sözleşmeleri açısından merkezi bir belgedir.

Bu belgeler, dış ticaret işlemlerinin sorunsuz ve uyumlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlar, alıcılar ve satıcılar arasındaki anlaşmaları teyit eder ve uluslararası kanun ve düzenlemelere uygunluğu garanti eder.

Dolaşım Belgeleri

Dolaşım belgeleri, malların bir ülkeden diğerine serbestçe hareket edebilmesi için gerekli olan ve çeşitli uluslararası anlaşmalarla veya ticaret bloklarıyla tanımlanan belgelerdir. Bu belgeler, malın kökenini ve bazen belirli standartlara uygunluğunu doğrular. İşte bu belgelerin bazı önemli örnekleri:

 1. 🚛 EUR.1 Hareket Sertifikası: Bu, malların Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmaları olan ülkeler arasında tercihli tarifelerden yararlanabilmesi için kullanılır. Bu belge, malın belirli bir menşe kurallarına uygun olduğunu ve bu nedenle indirimli veya sıfır gümrük vergilerine tabi olabileceğini teyit eder.
 2. 🌍 ATR Dolaşım Belgesi: Türkiye ile Avrupa Birliği arasında serbest dolaşımı temsil eder ve Türkiye’nin AB ile olan Gümrük Birliği anlaşmasından kaynaklanır. Bu belge, Türk mallarının AB’ye gümrüksüz ihraç edilebilmesini sağlar.
 3. 📜 FORM A – Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Belgesi: Bu, gelişmekte olan ülkelerin mallarının tercihli tarife oranlarından yararlanabilmesi için kullanılır. GTS, bu ülkelerin mallarına daha erişilebilir fiyatlarla daha geniş pazarlara erişim sağlamayı amaçlar.
 4. 🔄 TIR Karnesi: Uluslararası taşımacılıkta kullanılan bir belge olup, gümrük formalitelerinin ve prosedürlerinin hızlandırılmasını sağlar. TIR Karnesi, malların çeşitli gümrük sınırlarını geçerken her seferinde kontrol edilmesini ve yeniden mühürlenmesini önler.
 5. 🌐 EUR-MED Hareket Sertifikası: Bu, Euro-Mediterranean anlaşmalara taraf ülkeler arasında tercihli ticareti kolaylaştırmak için kullanılır. Malın belirli menşe kurallarına uygun olduğunu doğrular.

Bu dolaşım belgeleri, dış ticaret işlemlerinde büyük bir öneme sahiptir çünkü ticaretin hızlı, güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlarlar. Ayrıca, bu belgeler sayesinde ihracat ve ithalat işlemleri sırasında oluşabilecek gümrük masrafları önemli ölçüde azaltılabilir. Her belge, malın kökeni, özellikleri ve varış yeri ile ilgili özel şartlara sahiptir ve bu şartların yerine getirilmesi, uluslararası ticaretin verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Dış Ticarette Ödeme Şekillerinin Türkiye Uygulaması

Türkiye’nin dış ticaret arenadaki dinamik yapısı, ithalat ve ihracat işlemlerini yönlendiren çeşitli ödeme şekillerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu yöntemler, alıcılar ve satıcılar arasındaki güveni tesis etmekte ve işlemlerin güvenliğini sağlamaktadır. İşte Türkiye’de sıklıkla kullanılan ödeme yöntemleri:

 1. 💰 Peşin Ödeme: Satıcının, malı sevk etmeden önce tam ödeme talep ettiği yöntemdir. Bu, satıcılar için riski minimize ederken, alıcılar için maliyeti artırabilir. Bu yöntem, ihracat işlemlerinde, alıcı ile sağlam bir ticari geçmişin olmaması durumunda tercih edilir.
 2. 📦 Mal Mukabili Ödeme: Malların teslimatından sonra ödemenin gerçekleştirildiği bir yöntemdir. Bu, alıcıların malı kontrol etme ve memnuniyetlerini sağlama fırsatı sunar.
 3. 📄 Vesaik Mukabili Ödeme: Belge karşılığı ödeme yöntemi, alıcının belgeleri ancak ödemeyi yaptıktan sonra alabileceği bir sistemdir. Bu, dış ticarette, özellikle güvenliğin önemli olduğu yeni ticaret ilişkilerinde kullanılır.
 4. 📝 Akreditifli Ödeme: Bu, bankaların kredi mektubu yoluyla aracılık ettiği, özellikle dış ticaret sözleşmelerinde yaygın olan bir yöntemdir. Akreditif, alıcının ve satıcının risklerini minimize eder çünkü ödeme, banka tarafından belirlenen belgelerin sunulması şartına bağlıdır.
 5. 💳 Açık Hesap: Bu yöntemde, alıcı malı teslim aldıktan sonra belirli bir süre içinde ödeme yapar. Bu, genellikle uzun süreli ve güvenilir ticaret ilişkilerinde kullanılır.
 6. 🚢 Konsinyasyon: Bu, malların satılmadığı sürece ödemenin yapılmadığı bir satış şeklidir. Genellikle iç ticarette kullanılır, ancak bazı dış ticaret işlemlerinde de görülebilir.

Bu ödeme şekilleri, işlemin türüne, tarafların güven düzeyine ve pazar koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Belgeler, bu işlemlerin her aşamasında kritik bir rol oynar, çünkü sevk belgesi, sigorta ve dolaşım belgeleri gibi evraklar, malın mülkiyetinin ve risklerinin kimde olduğunu belirler. Türkiye’deki şirketler, global pazarda rekabet edebilmek için bu çeşitli ödeme şekillerini etkin bir şekilde kullanmalı ve yönetmelidir.

İthalat İşlemleri

İthalat işlemleri, bir ülkeye başka bir ülkeden mal veya hizmet girişi yapılmasını içeren kompleks bir süreçtir. Türkiye’de ithalat işlemleri, çeşitli düzenlemeler, kanunlar ve belgeler gerektirir ve bu süreç, alıcılar ve satıcılar için bir dizi adım içerir. İşte bu işlemlerin temel aşamaları:

 1. 📑 İthalat İzni ve Anlaşmalar: İlk olarak, ithalatçılar, Türkiye’nin dış ticaret mevzuatı ve uluslararası ticaret normlarına uygun olarak gerekli izinleri almalı ve satıcılarla anlaşmalar yapmalıdır. Bu aşamada, ürünlerin ülkeye girişine izin verilip verilmediği kontrol edilir.
 2. 🚢 Mal Yükleme ve Nakliye: Anlaşma koşullarına göre, satıcı ürünleri sevk eder. Bu süreç, seçilen teslim şekline bağlı olarak değişir (FOB, CIF, EXW vb.) ve ilgili nakliye ve sigorta düzenlemelerini içerir.
 3. 📄 Gümrük İşlemleri: Mallar Türkiye’ye ulaştığında, ithalatçılar gümrük işlemlerini başlatmalıdır. Bu, çeşitli belgelerin sunulmasını (faturalar, sevk belgeleri, sigorta belgeleri vb.) ve gümrük vergileri ve diğer masrafların ödenmesini içerir.
 4. 💳 Ödeme İşlemleri: Ödeme koşulları anlaşmaya göre değişkenlik gösterebilir. Peşin ödeme, vesaik mukabili ödeme, mal mukabili ödeme veya akreditifli ödeme gibi çeşitli ödeme şekilleri kullanılabilir.
 5. 📦 Mal Boşaltma ve Teslim Alınması: Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra, malların boşaltılması ve alıcıya teslimi gerçekleşir. Bu süreç, malların doğru ve zamanında alınmasını sağlamak için dikkatlice yönetilmelidir.
 6. 🧾 Belge Kontrolü ve Takibi: İthalat işleminin her aşamasında, ilgili belgelerin (dolaşım belgeleri, sevk belgeleri, vb.) doğruluğunu ve eksiksizliğini kontrol etmek kritik öneme sahiptir.

🔍 Denetimler ve Uyum: Türkiye’de ithalat işlemleri, çeşitli devlet kurumları tarafından yapılan denetimlere tabidir. İthalatçılar, tüm işlemlerinin Türkiye’nin dış ticaret, gümrük ve kambiyo kanunlarına uygun olduğundan emin olmalıdır.

Bu adımlar, ithalat işlemlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gereklidir ve her biri, işlemin hukuki ve mali yönleri açısından doğru bir şekilde yönetilmelidir.

Akreditifli Ödeme

Akreditifli ödeme, uluslararası ticarette, özellikle dış ticarette, alıcı ve satıcı arasındaki riski minimize etmek için sıkça kullanılan bir ödeme şeklidir. Türkiye’de de, hem ithalat hem de ihracat işlemlerinde yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir. İşte akreditifli ödemelerle ilgili önemli noktalar:

 1. 📝 Akreditif Açılışı: Alıcı, bir banka aracılığıyla, satıcının belirli şartları yerine getirmesi halinde ödemenin yapılacağını garanti eden bir “akreditif” açar. Bu süreç, alıcının bankasının kredi güvenilirliğini kullanmasını içerir, böylece satıcı ödeme konusunda daha güvende hisseder.
 2. 🌐 Uluslararası Kurallar: Akreditif işlemleri genellikle Uluslararası Ticaret Odası’nın (ICC) yayınladığı “Biriform Standart Akreditif Kuralları”na göre düzenlenir. Bu kurallar, işlemin tarafları arasında ortak bir anlayış sağlamak için dış ticaret sözleşmelerinde sıklıkla atıfta bulunulan standartlardır.
 3. 📨 Belgelerin Sunumu: Satıcı, akreditifte belirtilen şartları yerine getirdikten sonra, taşıma belgesi, fatura, sigorta poliçesi gibi gerekli belgeleri alıcının bankasına sunar. Belgelerin sunumu, ürünlerin sevk edilmesinden sonra gerçekleşir ve genellikle belirli bir süre içinde yapılması gerekir.
 4. 💡 Belge İncelemesi: Alıcının bankası, sunulan belgeleri akreditif şartlarına uygunluk açısından inceler. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda, satıcıya düzeltme yapması için fırsat verilir.
 5. 💰 Ödeme: Belgelerin akreditif şartlarına uygun olduğunun teyit edilmesi durumunda, banka belirlenen ödeme şekline göre (peşin ödeme, vesaik mukabili ödeme, vb.) satıcıya ödeme yapar.
 6. 🔄 Belgelerin Alıcıya Teslimi: Ödeme yapıldıktan sonra, alıcının bankası belgeleri alıcıya teslim eder, böylece alıcı ithal edilen malları gümrükten çekebilir.
 7. 🔍 Kontroller ve Uyum: Türkiye’de, akreditifli ödemeler sıkı bir şekilde düzenlenir ve denetlenir. İhracatçılar ve ithalatçılar, tüm işlemlerinin Türkiye’nin dış ticaret, kambiyo, ve gümrük kanunlarına uygun olduğundan emin olmalıdırlar.

🛑 Riskler ve Korunma: Akreditifli ödemeler, taraflar arasındaki güven eksikliğini azaltır, ancak işlem süreci karmaşık olabilir ve belgelerdeki hatalar işlemleri geciktirebilir. Bu nedenle, tarafların akreditif şartlarını ve geçerli yasalara uygunluğu dikkatlice incelemeleri gerekir.

Akreditifli ödeme yöntemi, özellikle alıcı ve satıcı arasında yeterli güven olmadığında veya taraflar arasında belirli bir ticaret geçmişi bulunmadığında, dış ticaret işlemlerinde tercih edilir. Bu yöntem, taraflara belirli bir güvence sağlar, ancak akreditif şartlarının ve geçerli yasal düzenlemelerin dikkatlice yönetilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir.

Vesaik Mukabili Ödeme

Vesaik mukabili ödeme, dış ticarette kullanılan, alıcı ve satıcı arasındaki güveni sağlamlaştıran bir ödeme şeklidir. Türkiye’deki işlemlerde de sıklıkla karşımıza çıkan bu yöntem, belirli adımlar ve kontroller içerir. İşte bu sürecin önemli aşamaları:

 1. Malın Sevki: Satıcı, sözleşme şartlarına uygun olarak malı sevk eder ve mal sevkiyatı ile ilgili gerekli belgeleri hazırlar. Bu belgeler genellikle taşıma belgesi, fatura, sigorta belgesi ve diğer gerekli dolaşım belgelerini içerir.
 2. Banka Aracılığı: Satıcı, belgeleri kendi bankasına teslim eder ve banka, belgeleri alıcının bankasına gönderir. Bu aşama, vesaik mukabili ödeme sürecinin temelini oluşturur çünkü belgeler banka aracılığıyla, malın mülkiyeti doğrudan alıcıya geçmeden önce, alıcıya ulaştırılır.
 3. Ödeme için Bildirim: Alıcının bankası, belgelerin geldiğini alıcıya bildirir ve ödemeyi yapması için talimat verir. Ödeme yapılmadan, alıcıya belgelerin teslim edilmeyeceği ve dolayısıyla malların gümrükten çekilemeyeceği açıkça belirtilir.
 4. Belgelerin Teslimi: Alıcı, talep edilen ödemeyi yaptıktan sonra belgeleri alır. Bu belgeler, alıcının malı teslim almasını sağlar çünkü gümrük işlemleri sırasında bu belgelere ihtiyaç duyulur.
 5. Gümrük İşlemleri: Alıcı, sevk belgelerini kullanarak malları gümrükten geçirir ve ithalat işlemlerini tamamlar.
 6. Yasal Uyum: Tüm bu işlemler sırasında, alıcı ve satıcı, Türkiye’nin dış ticaret, gümrük kanunlarına ve uluslararası normlara uygun hareket etmelidir. Aksi takdirde, cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir.
 7. Ödemelerin Döngüsü: Vesaik mukabili ödemeler, genellikle alıcı ve satıcı arasında devam eden ticari ilişkilerde kullanılır. Bu, sürekli bir döngü oluşturur ve taraflar arasındaki ticari güveni artırır.

👁️‍🗨️ Riskler: Vesaik mukabili ödeme, satıcı için alıcıya kıyasla daha fazla risk içerir çünkü alıcı, malları gümrükten çekmeden önce ödeme yapmayı reddedebilir. Bu durumda, satıcı malları geri almak için ek masraflarla karşılaşabilir.

🔍 Özenli İnceleme: Hem alıcı hem de satıcı, belgelerin ve sürecin doğruluğunu yakından incelemeli ve tüm yasal gerekliliklere uygun hareket etmelidir. Her iki tarafın da anlaşma şartlarını ve uygulanan yasaları anlaması, işlemin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Vesaik mukabili ödeme, özellikle düzenli iş ilişkileri olan alıcılar ve satıcılar için uygundur. Ancak, tarafların anlaşma şartlarını ve ilgili yasal gereklilikleri dikkatlice gözden geçirmeleri, olası anlaşmazlıkları ve yasal zorlukları önlemek için önemlidir.

İhracat Uygulamaları

İhracat Uygulamaları, Türkiye’de dış ticaretin temel bileşenlerinden biridir ve ekonominin büyümesine önemli katkılar sağlar. İhracat, ürünlerin yurtdışı pazarlara satılmasını içerir ve bu süreç, çeşitli belgeler, uyulması gereken mevzuatlar ve takip edilmesi gereken prosedürlerle oldukça kapsamlıdır. İşte bu sürecin bazı önemli adımları:

 1. Belgelerin Hazırlanması: İhracat işlemlerine başlamadan önce, ihracatçılar gerekli tüm belgeleri hazırlamalıdır. Bu, ürünlerin dolaşım belgeleri, faturalar, menşe şahadetnamesi ve gerektiğinde sigorta belgeleri gibi evrakları içerir.
 2. Satış Şekilleri ve Sözleşmeler: İhracatçı ve alıcı arasında, malın teslim şekli, ödeme koşulları, teslimat tarihleri ve diğer önemli detayları içeren bir dış ticaret sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme, her iki tarafın haklarını ve yükümlülüklerini korur.
 3. Ödeme Şekilleri: İhracat işlemlerinde kullanılan ödeme yöntemleri arasında peşin ödeme, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme ve akreditifli ödeme yer alır. Her ödeme şekli, farklı risk seviyeleri ve işlem maliyetleri içerir.
 4. Mal Yükleme ve Nakliye: Sözleşmede belirtilen teslim şekline göre, ürünler uygun bir şekilde paketlenir, yüklenir ve alıcıya gönderilir. Nakliye sırasında, çeşitli masraflar (nakliye, sigorta, gümrük vergileri vb.) ihracatçı veya alıcı tarafından karşılanır.
 5. Gümrük İşlemleri: İhracatçı, Türk gümrük mevzuatına uygun olarak ihracat beyannamesini doldurur ve gerekli tüm belgelerle birlikte gümrüğe sunar. Gümrük yetkilileri, belgeleri ve malları inceler ve ihraç işlemlerine izin verir.
 6. Yasal Uyum ve Denetimler: İhracat işlemleri sırasında, ihracatçıların Türkiye’nin dış ticaret mevzuatına, uluslararası anlaşmalara ve alıcı ülkenin ithalat yönetmeliklerine tam uyum sağlamaları gerekir. Uygunsuzluklar, ciddi yaptırımlara yol açabilir.
 7. Sürekli İlişkiler ve Pazarlama: İhracatçılar, yurtdışı alıcılarla sürekli ilişkiler kurarak ve ürünlerini etkin bir şekilde pazarlayarak ihracat hacimlerini artırabilirler. Bu, marka bilinirliği ve uluslararası pazar payı açısından büyük önem taşır.

🚨 Risk Yönetimi: İhracatçılar, alıcılarla olan anlaşmalarında ödeme risklerini minimize etmek için akreditif gibi güvenli ödeme yöntemlerini kullanabilirler. Ayrıca, politik, döviz kuru ve taşıma riskleri gibi ihracatla ilişkili diğer riskleri de değerlendirmelidirler.

İhracat işlemleri, dikkatli planlama, detaylı bilgi ve titiz yasal uyuma ihtiyaç duyar. Türkiye’deki ihracatçılar, küresel pazarlarda rekabet edebilmek ve sürdürülebilir bir dış ticaret yapısı oluşturabilmek için sürekli olarak stratejilerini gözden geçirmeli ve yenilikçi çözümler geliştirmelidir.

Akreditifli Ödeme

Akreditifli Ödeme Türkiye’de dış ticaret işlemlerinde sıkça tercih edilen, güvenli bir ödeme yöntemidir. Bu yöntem, alıcı ve satıcı arasındaki potansiyel güvensizlik sorunlarını ortadan kaldırarak, özellikle yüksek değerli işlemler veya uzun vadeli ticaret ilişkilerinde güven oluşturur. İşte bu ödeme şeklinin temel yönleri:

 1. 📝 Akreditif Açılışı: Alıcı, ihracat işlemi başladığında, kendi bankasına bir akreditif açma talimatı verir. Bu talimat, satıcının belirli şartları yerine getirmesi halinde ödeme yapılacağını garanti eder. Bu işlem, satıcının ödeme alacağına dair güvenini artırır.
 2. 🏦 Bankaların Rolü: Akreditifli ödeme, alıcı ve satıcı arasındaki işlemin yanı sıra, alıcının bankası ve satıcının bankası arasında bir ilişki kurulmasını da gerektirir. Alıcı tarafından açılan akreditif, satıcının bankası tarafından teyit edilir ve bu banka, belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde ödemenin yapılacağını garanti eder.
 3. 📃 Belgelerin Sunumu: Satıcı, akreditifte belirtilen şartları yerine getirdikten sonra, sevkiyat ve diğer ticari belgeleri kendi bankasına sunar. Bu belgeler, akreditifte belirtilen şartlara uygun olduğu doğrulandıktan sonra, alıcının bankasına iletilir.
 4. 💳 Ödeme İşlemleri: Alıcının bankası, belgeleri aldıktan ve akreditif şartlarına uygunluğunu teyit ettikten sonra, satıcının bankasına ödeme yapar. Satıcının bankası da bu ödemeyi satıcıya iletir.
 5. 🛡️ Riskin Azaltılması: Akreditifli ödeme, alıcının ödeme yapmaması veya satıcının sözleşme şartlarına uygun mal göndermemesi gibi riskleri en aza indirir. Bu nedenle, özellikle büyük ölçekli dış ticaret işlemlerinde tercih edilen bir yöntemdir.
 6. 🌐 Uluslararası Kurallar: Türkiye’deki bankalar, akreditifli ödemeleri yönetirken genellikle Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan “Birlikte Kullanılan Akreditif Kuralları” (UCP) gibi uluslararası standartları takip eder.

Akreditifli ödeme, alıcı ve satıcı arasında güven sağlayan bir araç olmakla birlikte, işlem maliyetleri ve bankacılık ücretleri gibi ek masraflar gerektirebilir. Ayrıca, belgelerin eksiksiz ve şartlara uygun olarak hazırlanması büyük önem taşır, aksi takdirde ödeme gecikebilir veya iptal olabilir. Bu nedenle, dış ticaret işlemlerinde akreditif kullanımı, özenli bir belge yönetimi ve sürecin tüm yönleriyle dikkatli bir şekilde takibi gerektirir.

Vesaik Mukabili Ödeme

Vesaik Mukabili Ödeme, Türkiye’de dış ticarette sıklıkla kullanılan bir diğer ödeme şeklidir. Bu yöntem, malın teslimi ve ödeme yapılması arasındaki süreci düzenleyen, belgelerin ödeme karşılığında teslim edilmesine dayanan bir sistemdir. İşte bu ödeme yönteminin kritik aşamaları:

 1. 🚢 Mal Sevkiyatı: Satıcı, sözleşme şartlarına uygun olarak malı sevk eder ve gerekli tüm ticari belgeleri hazırlar. Bu belgeler genellikle taşıma belgesi, fatura, sigorta poliçesi ve gerekli diğer dış ticaret belgelerini içerir.
 2. 🏦 Bankalar Aracılığıyla Belgelerin Gönderilmesi: Satıcı, hazırladığı belgeleri kendi bankasına teslim eder. Satıcının bankası, belgeleri alıcının bankasına gönderir. Bu süreç, genellikle alıcının ve satıcının bankaları arasında kurulan bir işbirliği ile gerçekleşir.
 3. 💰 Ödeme ve Belgelerin Teslimi: Alıcının bankası, belgeleri alır ve alıcıya bilgi verir. Alıcı, belgeleri teslim almak için bankaya ödemeyi yapar. Ödeme yapıldıktan sonra, alıcıya malın mülkiyetini ve teslim almayı sağlayacak belgeler teslim edilir.
 4. 📑 Belgelerin Satıcıya İletilmesi: Alıcıdan tahsil edilen ödeme, alıcının bankası tarafından satıcının bankasına transfer edilir. Ardından, satıcının bankası ödemeyi satıcıya yapar.
 5. 🛡️ Risk Yönetimi: Vesaik mukabili ödeme, özellikle alıcı ile satıcı arasında belirli bir güven düzeyi oluştuğunda tercih edilir. Bu yöntem, satıcı için alıcının ödeme yapmaması riskini, alıcı için ise malın sözleşme şartlarına uygun olmaması riskini barındırabilir.
 6. 🔄 Döviz Kuru ve Ödeme Süreleri: Türkiye’de vesaik mukabili ödeme kullanılırken, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ödemenin zamanlaması gibi faktörler, hem alıcı hem de satıcı için önem arz eder. Bu nedenle, ödeme süreçleri ve döviz kuru risklerinin yönetimi, bu ödeme şeklinde dikkate alınması gereken unsurlardır.

Vesaik mukabili ödeme, her iki taraf için de avantajlar sağlayabilir, ancak belgelerin doğru ve eksiksiz hazırlanması kritik öneme sahiptir. Ayrıca, alıcı ve satıcı arasındaki güven ilişkisi ve piyasa koşullarının dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu ödeme yönteminin uygulanabilirliği, tarafların ihtiyaçları, sektör normları ve işlemin özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Mal Mukabili Ödeme

Mal Mukabili Ödeme yöntemi, Türkiye’de dış ticaret işlemlerinde kullanılan pratik ve güvenilir ödeme yöntemlerinden biridir. Bu sistem, alıcının malı teslim almadan önce ödeme yapmasını gerektirir. İşte bu sürecin öne çıkan adımları:

 1. 📦 Sipariş ve Ödeme Onayı: Alıcı, siparişi verir ve ödeme yapmayı kabul eder. Bu aşamada, güven oluşturmak adına, özellikle yeni ticaret ilişkilerinde alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmaların net ve şeffaf olması önemlidir.
 2. 💵 Peşin Ödeme: Alıcı, malın sevk edilmesinden önce satıcıya ödeme yapar. Bu, genellikle bir banka transferi yoluyla gerçekleştirilir ve satıcının ödeme alındığını teyit etmesi beklenir.
 3. 🚚 Malın Sevkiyatı: Ödeme yapıldıktan sonra, satıcı malı alıcıya gönderir. Bu süreçte, malın zamanında ve sözleşme şartlarına uygun olarak sevk edilmesi kritik öneme sahiptir.
 4. 📄 Belgelerin Gönderimi: Satıcı, taşıma belgesi, fatura, sigorta belgesi ve varsa diğer gerekli dış ticaret belgelerini alıcıya iletilmek üzere düzenler.
 5. 🛃 Gümrük İşlemleri: Alıcı, malın ülkeye girişi sırasında gerekli gümrük işlemlerini tamamlar. Bu süreç, ithalatın yapıldığı ülkenin gümrük kanunlarına göre şekillenir ve çeşitli masraflar doğurabilir.
 6. 🤝 Malın Teslim Alınması: Mal, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından alıcıya teslim edilir. Alıcı, malın durumunu ve sözleşme şartlarına uygunluğunu kontrol eder.
 7. 🔄 İade ve İtiraz Süreçleri: Herhangi bir sorun olması durumunda, alıcı ve satıcı arasında önceden belirlenen şartlara göre iade veya itiraz süreçleri işletilebilir.

Mal mukabili ödeme, özellikle alıcı ve satıcı arasında güçlü bir ticari geçmiş veya güven ilişkisi bulunmadığında tercih edilir. Bu yöntem, satıcıya ödeme garantisi sağlarken, alıcı için belirli riskler içerebilir, çünkü ödeme, malın alıcıya teslim edilmesinden önce yapılır. Dolayısıyla, bu süreçte alıcıların malın kalitesi ve teslimatı konusunda satıcıya güvenmesi gerekmektedir.

Uluslararası Pazarlarda Müşteri Ağı Oluşturma Fırsatı: İhracat Müşterisi Başvurusu
Değerli Potansiyel İş Ortağımız,

Dünya pazarlarına adım atma fırsatını yakalamak için sadece bir adımınız kaldı! Ürünlerinizi uluslararası pazarlara tanıtmak ve ihracat süreçlerinizi en etkili şekilde yürütmek için bizimle detaylı bilgi paylaşmanızı rica ediyoruz. Bu form aracılığıyla:

- Ürünlerinizin uluslararası pazarlardaki potansiyelini değerlendirebilir,
- İhracatla ilgili süreçlerinizi hızlandırabilir,
- Doğru stratejilerle global pazarda rekabet avantajı elde edebilirsiniz.

Lütfen başvuru formumuzu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak ihracat sürecinizde bize rehberlik etmeye yardımcı olun. Başarılı bir global yolculuğun ilk adımını birlikte atmaya hazır mısınız?

(Formu doldurmak yaklaşık 4 dk. sürmektedir.)
Kişisel verilerinizi kullanımı (e-posta adresi, telefon vb.)
*Formu doldurup ve kişisel verilerinizi vererek, Adapte Dijital'den veya Adapte Dijital'in araştırma ortaklarından bu projeyle ilgili e-postalar ve aramaları almayı kabul etmiş olursunuz. Bilgileri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.
Bu kısa anketimiz, işletmelerin ihracat müşterisi bulma sürecinde hangi hizmetlere ihtiyaç duyduklarını ve hangi pazarları hedeflediklerini anlamalarına yardımcı olmak içindir. Ayrıca, bu bilgiler, işletmelerin dijital reklam stratejilerini ve ihracat planlarını daha etkili bir şekilde geliştirmesine yardımcı olabilmek için önerilerde bulunmamızı sağlayacaktır. Bu formu düzenlemek ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmekten lütfen çekinmeyin.
KVKK danışmanlığı ne işe yarar?
Dijital Olgunluk Analizi
Merhaba! Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sepet
Kapalı Favorilerim
Close Son Baktıkların
Kategoriler