KVKK danışmanlığı ne işe yarar? 1

KVKK danışmanlığı ne işe yarar?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu , bireylerin kişisel verilerinin korunmasını hedefleyen bir Türk yasasıdır. Bu yasa kapsamında, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve silinmesi gibi süreçler belirli standartlar ve kurallar dahilinde gerçekleştirilmelidir. İşte bu noktada KVKK danışmanlığı devreye girer. Peki, kişisel verileri koruma kanunu danışmanlığı ne işe yarar?

 1. 📘 Mevzuat Bilgisi ve Yasal Uyumluluk: KVKK danışmanı, kişisel verileri koruma kanunu mevzuatını en doğru şekilde yorumlar ve şirketlere, kuruluşlara veya bireylere yasal uyumluluk konusunda rehberlik eder. Bu sayede, veri sorumluları yasal yükümlülüklerini en verimli şekilde yerine getirebilir.
 2. 📌 VERBİS’e Kayıt ve Bildirim: Kişisel veri işleyen şirketlerin ve kuruluşların VERBİS’e kaydolması zorunludur. KVKK danışmanı, bu kayıt sürecini en hızlı ve en uyumlu şekilde tamamlamanıza yardımcı olur.
 3. 📋 Veri Envanterinin Hazırlanması: Kişisel verileri koruma kanunu’na uyum sürecinde, işlenen kişisel verilerin analizi büyük önem taşır. KVKK danışmanı, işlenen verileri doğru bir şekilde analiz eder ve veri envanterinin oluşturulmasında destek sunar.
 4. 🖋️ Sözleşmelerin ve Aydınlatma Metinlerinin Tadili: Danışman, mevcut sözleşmelerin ve aydınlatma metinlerinin kişisel verileri koruma kanunu’na uygunluğunu denetler ve gerektiğinde tadilat önerir.
 5. 🛡️ Veri Güvenliği Önlemlerinin Alınması: KVKK danışmanı, kişisel verilerin korunması için gerekli güvenlik önlemlerini belirler ve uygulanmasında rehberlik eder.
 6. 🤝 Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Danışman, şirket çalışanlarının ve ilgili tarafların kişisel verileri koruma kanunu konusunda bilinçlenmelerini sağlamak için eğitimler düzenler.
 7. 🚀 Sürekli Destek ve Uzmanlık: Kişisel verileri koruma kanunu mevzuatında yaşanan değişiklikleri yakından takip eden danışman, sürekli olarak güncel bilgi ve uzmanlıkla destek sunar.
 8. 🔍 KVKK-GDPR Uyumluluğu: Kişisel verileri koruma kanunu, Türkiye’de kişisel verilerin korunması için uygulanan bir kanundur. Buna karşılık, GDPR ise Avrupa Birliği’nde kişisel verilerin korunmasını düzenleyen bir yönetmeliktir. İşini iyi yapan bir KVKK danışmanı, aynı zamanda GDPR ile de uyumlu bir şekilde çalışmayı bilir. Bu, şirketlerin sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da yasal uyumluluk içinde hareket etmelerini sağlar.

Sonuç olarak, KVKK danışmanlığı; kişisel verileri koruma kanunu mevzuatına uyum sağlama, veri güvenliğini artırma, yasal yükümlülükleri yerine getirme ve olası yaptırımlardan korunma gibi kritik konularda işini iyi yapan bir rehberlik ve destek hizmetidir. Bu alanda nitelikli ve deneyimli bir KVKK danışmanı ile çalışmak, sürecin hem daha verimli hem de daha güvenilir ilerlemesini sağlar.

KVKK görevleri nelerdir?

Kişisel verilerin korunması sadece bir gereklilik değil, aynı zamanda kurumların itibarını ve müşteri güvenini korumak adına hayati bir öneme sahiptir. Türkiye’de bu sorumluluğu ve düzenlemeyi üstlenen yasal çerçeve, Kişisel Verileri Koruma Kanunu olarak bilinir. Bireylerin kişisel verilerinin gizliliğini güvence altına almayı, bu veriler üzerindeki hakları düzenlemeyi ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeyi amaçlar. Ancak bu kanunun gereklerini yerine getirmek, şirketler ve kurumlar için karmaşık ve zaman alıcı olabilir. İşte bu noktada, KVKK danışmanlığı devreye girer.

KVKK danışmanlığı, şirketlerin ve kurumların, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve uygulamalarına tam uyum sağlamalarına yardımcı olan uzmanlık hizmetidir. Bu danışmanlık hizmeti, veri koruma stratejilerinin oluşturulmasından, çalışan eğitimlerine, veri ihlallerine müdahaleden yasal uyumluluk kontrolüne kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunar. Ayrıca, kişisel verileri koruma kanunu ile uyumlu olmak, uluslararası arenada da GDPR gibi diğer önemli veri koruma yasaları ile uyum anlamına gelir, bu nedenle KVKK danışmanlığı, şirketlerin global düzeyde rekabetçi ve güvende kalabilmeleri için de kritik bir rol oynar.

Niteliği, deneyimi ve uzmanlığı ile öne çıkan bir KVKK danışmanı, şirketlerin kişisel verileri en doğru şekilde yönetmelerine, riskleri en aza indirmelerine ve böylece itibarlarını korumalarına yardımcı olur. Uzman bir KVKK danışmanı, en verimli ve en hızlı sonuçları alabilmek için sürekli güncellenen mevzuata hakim olmalı, yasal gereklilikler konusunda şirketlere rehberlik etmeli ve onları olası yaptırımlardan korumalıdır. Bunun yanı sıra, en uyumlu hizmeti sunmak adına, veri işleme süreçlerini, VERBİS’e kayıt işlemlerini, sözleşmelerin tadilini, verilerin analizini ve aydınlatma metinlerinin oluşturulmasını da kapsamalıdır.

Kısacası, işini iyi yapan bir KVKK danışmanı, şirketlerin ve kurumların kişisel verileri koruma konusunda yalnızca yasal yükümlülüklerini değil, aynı zamanda etik ve toplumsal sorumluluklarını da yerine getirmelerini sağlar. Bu, günümüz dünyasında, sadece cezai yaptırımlardan kaçınmakla kalmayıp, aynı zamanda müşteri güvenini ve marka değerini korumak için de hayati önem taşır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi sırasında güvence altına alınmasını amaçlayan yasal bir düzenlemedir. Bu düzenleme, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada veri güvenliği konusunda en doğru, en verimli ve en hızlı uyumu sağlamakla yükümlüdür. İşte bu noktada, KVKK danışmanlığı ön plana çıkar. Peki, bir Kişisel Verileri Koruma Kanunu danışmanı olarak, bizlerin görevleri nelerdir ve nasıl en uyumlu hizmeti sunuyoruz?

 1. 🌟 KVKK-GDPR Uyumluluğu: En doğru KVKK danışmanlığı, kişisel verileri koruma kanunu ile birlikte GDPR’ye uyum sürecinde de şirketlere rehberlik eder. Bu, şirketlerin uluslararası düzeyde de veri güvenliğini sağlamasına ve yasal uyumluluğu korumasına yardımcı olur.
 2. ⚖️ Yasal Uyumluluk: Kişisel Verileri Koruma Kanunu danışmanları, şirketleri Kişisel Verileri Koruma Kanunu Danışmanlığı mevzuatı konusunda bilgilendirir, böylece yasal yükümlülüklerini anlarlar ve bunlara en uyumlu şekilde riayet ederler. Ayrıca, işini iyi yapan danışmanlar, şirketleri olası yaptırımlar ve cezalar konusunda da bilinçlendirir.
 3. 📝 VERBİS’e Kayıt: VERBİS, yani Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi, veri sorumlularının kayıt olmaları gereken bir platformdur. Kişisel Verileri Koruma Kanunu danışmanı, şirketleri bu süreçte yönlendirerek, en hızlı ve en verimli şekilde kayıt işlemlerinin tamamlanmasına destek olur.
 4. 📃 Sözleşmelerin Tadili: Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili sözleşmelerin kişisel verileri koruma kanunu’na uygun hale getirilmesi, danışmanın en önemli görevlerinden biridir. Bu, hem veri güvenliğini sağlar hem de şirketleri yasal risklerden korur.
 5. 🔍 Verilerin Analizi: Kişisel Verileri Koruma Kanunu danışmanı, şirketlerin elinde bulunan kişisel verileri inceleyerek, bu verilerin kanuna uygun bir şekilde işlenip işlenmediğini analiz eder. Bu, en doğru ve en kapsamlı veri yönetimi stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olur.
 6. 📄 Aydınlatma Metinlerinin Oluşturulması: Veri sahiplerinin haklarını bilmesi ve veri işleme aktiviteleri hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu danışmanı, bu metinlerin en uyumlu ve şeffaf şekilde hazırlanmasına yardımcı olur.
 7. 🤝 Sürekli Destek ve Güncel Bilgi Akışı: Kişisel verileri koruma kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar sürekli güncellenmektedir. İşini iyi yapan bir KVKK danışmanı, şirketlere en güncel bilgileri sağlayarak sürekli destek olur ve en hızlı adapte olma sürecini yönetir.

KVKK danışmanı olarak görevimiz, şirketlere yasal mevzuata en doğru ve en verimli uyumu sağlama konusunda rehberlik etmek, veri güvenliği stratejilerini oluşturmak ve yönetmek, ve bu süreçte gerekli tüm teknik ve idari düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. Nitelik, deneyim ve uzmanlıkla, şirketlerin kişisel verileri koruma kanunu süreçlerini en uyumlu şekilde yönetmelerine destek oluyoruz, böylece onlar da huzurla işlerine odaklanabiliyorlar.

KVKK denetimini kim yapar?

Dijitalleşme çağında yaşamak, iş yapma biçimlerimizden günlük yaşantımıza kadar her şeyi yeniden şekillendirdi. Ancak bu sürecin bir sonucu olarak, kişisel verilerimizin korunması ve gizliliği de büyük önem kazandı. Bu durum, şirketler ve bireyler için yeni yasal zorunluluklar ve sorumluluklar getirirken, aynı zamanda onları karmaşık ve çoğu zaman anlaşılması güç regülasyonlarla baş başa bıraktı. Türkiye’de, bu regülasyonların merkezinde Kişisel Verileri Koruma Kanunu yer alıyor. Kişisel verileri koruma kanunu bireylerin kişisel verilerinin korunmasını sağlamayı, bu veriler üzerindeki hakları düzenlemeyi ve bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeyi hedefliyor. Fakat kişisel verileri koruma kanununun getirdiği yükümlülüklerin ve standartların anlaşılması ve uygulanması, şirketler için oldukça zorlu bir süreç olabilir. İşte bu aşamada, KVKK danışmanlığı ön plana çıkıyor.

KVKK danışmanlığı, şirketlerin ve organizasyonların, kişisel verileri koruma mevzuatına tam olarak uyum sağlamalarına yardımcı olmak için hayati bir öneme sahiptir. Bu hizmet, yalnızca yasal uyumluluk sağlama yönünde değil, aynı zamanda şirketlerin veri yönetimini optimize etmelerinde, güvenlik protokollerini sıkılaştırmalarında ve olası veri ihlallerine karşı hazırlıklı olmalarında da kritik bir rol oynar. Böyle karmaşık ve teknik bir alanda, nitelikli KVKK danışmanlarının desteği, şirketlerin bu zorluğu en verimli şekilde aşmaları için elzemdir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu danışmanlığı ajansları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için KVKK Danışmanlığı Ajansı Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Global pazarda faaliyet gösteren veya uluslararası müşterilere sahip şirketler için, KVKK-GDPR uyumluluğu da ayrı bir önem taşır. GDPR, yani Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği tarafından uygulamaya konan ve dünya genelinde birçok şirketi etkileyen bir başka veri koruma kanunudur. Dolayısıyla, şirketlerin hem kişisel verileri koruma kanununa hem de GDPR’ye tam uyum sağlamaları gerekmekte, bu da KVKK danışmanlarının uzmanlık alanını daha da genişletmektedir.

Şirketler, bu yasalara uyum sağlama sürecinde, KVKK danışmanlarının derinlemesine deneyim ve uzmanlığından faydalanır. Danışmanlar, şirketin iç işleyişini, veri yönetim sistemlerini analiz eder, veri sorumluları ile birlikte çalışarak VERBİS’e kayıt süreçlerini yönetir, gerekli durumlarda sözleşmelerin tadil edilmesine yardımcı olur ve aydınlatma metinlerinin oluşturulması gibi süreçlerde aktif roller üstlenir. Ayrıca, danışmanlar, şirketin veri koruma politikalarını gözden geçirir, çalışanlarına KVKK ve GDPR hakkında eğitimler verir ve denetim süreçlerini yönlendirir. Tüm bu adımlar, şirketin veri yönetimi ve koruma stratejilerinin hem yasalara uygun hem de en uygun şekilde işlemesini sağlar.

Sonuç olarak, kişisel verileri koruma kanunu danışmanlığı, şirketlerin veri güvenliği konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine, riskleri en aza indirmelerine ve veri yönetimi süreçlerini en verimli şekilde yürütmelerine yardımcı olur. Bu, sadece yasalara uyum sağlamakla kalmayıp, şirketlerin güvenilirliğini ve itibarını artırarak işlerini daha başarılı ve sürdürülebilir kılar.

KVKK danışmanlığı şirketleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için KVKK Danışmanlığı Şirketi Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu, bireylerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi ile ilgili süreçleri düzenleyen önemli bir mevzuattır. Bu kanun kapsamında, veri güvenliğinin sağlanması ve yasal uyumluluğun denetlenmesi, belirli kurumlar ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Peki, bu denetimi kim yapar ve denetim süreci nasıl işler? İşte bu konuda KVKK danışmanlığı ve KVKK danışmanlarının rolü devreye girer.

 1. 🔍 KVKK Denetimi: Türkiye’de, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yürütülen denetimler, şirketlerin KVKK-GDPR uyumluluğunu ve yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kontrol eder. Bu denetimler, kurumun kendi inisiyatifiyle veya şikayet üzerine yapılabilir.
 2. 👨‍💼 Veri Sorumlusu: Şirketler, KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla hareket eder ve kişisel verilerin korunması konusundaki yasal yükümlülükleri yerine getirme sorumluluğuna sahiptir. Veri sorumluları, KVKK’ya uygunluk konusunda düzenli denetimler yapmalı ve bu denetimlerin raporlarını hazırlamalıdır.
 3. 💡 KVKK Danışmanı: Kişisel Verileri Koruma Kanunu danışmanları, şirketlere deneyim ve uzmanlık çerçevesinde destek sağlayarak, KVKK ve GDPR uyumluluğu, VERBİS’e kayıt, sözleşmelerin tadili gibi süreçlerde rehberlik eder. Ayrıca, şirket içi denetimlerin planlanması ve yürütülmesinde de kritik bir rol oynarlar.
 4. 📊 Entegre Denetim Yaklaşımı: KVKK danışmanlığı, entegre denetim yaklaşımı sayesinde, verilerin analizi, yasal uyumluluk değerlendirmesi ve risk yönetimi süreçlerini kapsar. Bu yaklaşım, hem iç hem de dış denetim süreçlerinin birbiriyle uyumlu ve bütünleşik bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 5. ⚖️ Denetleme Yetkisi ve Yasal Yükümlülükler: KVKK mevzuatı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na geniş denetleme yetkisi verir. Şirketler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür ve bu yükümlülükler, düzenli denetimler ve raporlar yoluyla kontrol edilir.
 6. 📝 Raporlama: Denetim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan raporlama, şirketlerin yasal uyumluluk durumlarını, varsa uyumsuzlukları ve önerilen düzeltme adımlarını detaylı bir şekilde belgeler. KVKK danışmanı, bu raporların doğru ve kapsamlı bir şekilde hazırlanmasında önemli bir rol oynar.

KVKK danışmanlığı, şirketlere sadece yasal uyumluluk konusunda değil, aynı zamanda veri güvenliği stratejilerinin geliştirilmesi, çalışanların bilinçlendirilmesi ve güvenli veri yönetimi kültürünün oluşturulması konularında da rehberlik eder. Nitelik, deneyim ve uzmanlık gerektiren bu süreç, veri korumanın ve gizliliğin ön plana çıktığı günümüz dünyasında daha da büyük bir önem taşımaktadır. İşte bu nedenle, işini iyi yapan bir KVKK danışmanı, şirketler için vazgeçilmez bir nitelik haline gelir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu danışmanlığı konusunda ayrıntılı bilgi almak için KVKK Danışmanlığı Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

KVKK kimleri korur?

KVKK denetimi, Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu uygulamak ve denetlemekle görevli resmi kurum olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılır. Bu kurum, kişisel verilerin korunmasını sağlamak, ihlalleri tespit etmek ve gerekli durumlarda yaptırımlar uygulamakla yükümlüdür.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun denetim yetkisi, kanunun uygulanmasını ve kişisel verilerin kanun hükümlerine uygun olarak işlenip işlenmediğini kontrol etmek için geniştir. Denetimler, şikayetler veya kurumun kendi inisiyatifi sonucunda başlatılabilir ve hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarını kapsar.

Denetim süreci, genellikle şu adımları içerir:

 1. 📋 Ön Değerlendirme: KVKK’nın ilk aşaması, ilgili şirket veya kurumun kişisel veri işleme faaliyetlerinin ön bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu, genellikle şirketin kişisel veri politikaları, veri işleme faaliyetleri ve veri güvenliği önlemleri hakkında bilgi toplamayı içerir.
 2. 🕵️ İnceleme ve Araştırma: Eğer ön değerlendirme sonucunda detaylı bir inceleme yapılması gerektiğine karar verilirse, Kişisel Verileri Koruma Kanunu denetçileri şirketin yerinde incelemeler yapabilir. Bu aşama, belgelerin, kayıtların ve sistemlerin incelenmesini içerebilir.
 3. 📝 Raporlama: Denetim sonuçları, bir rapor halinde toplanır ve değerlendirilir. Eğer kanuna aykırılıklar tespit edilirse, raporda bunlar belirtilir ve düzeltilmesi için önerilerde bulunulur.
 4. ⚖️ Yaptırımlar: KVKK tarafından yapılan denetimler sonucunda kanuna aykırı durumlar tespit edilirse, idari para cezaları da dahil olmak üzere yaptırımlar uygulanabilir.

KVKK denetimleri, veri sorumlularının ve veri işleyenlerin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. KVKK danışmanları, şirketlerin ve kuruluşların bu denetimlere hazırlanmalarına, veri koruma stratejilerini geliştirmelerine ve kanunun gerektirdiği uyumluluğu sağlamalarına yardımcı olur. Denetimler, sadece yasal uyumluluğu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şirketlerin ve kuruluşların veri güvenliğini artırarak itibarlarını korumalarına ve güvenilir iş ortakları olarak tanınmalarına olanak tanır.

kvkk ne ise yarar

KVKK ve GPDR aynı mı?

Kişisel verilerin korunması, günümüzde global bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, Türkiye’deki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi düzenlemeler, bireylerin veri güvenliğini sağlamayı amaçlar. Ancak, her ne kadar benzer hedeflere sahip olsalar da, KVKK ve GDPR arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. İşte bu farklılıkları anlamak ve her iki düzenlemeye de en uyumlu şekilde adapte olabilmek için KVKK danışmanlığı ve uzmanlık hizmetleri hayati bir öneme sahiptir.

 1. Kapsam ve Uygulanabilirlik: GDPR, tüm dünyadaki şirketler için geçerlidir ve AB vatandaşlarının kişisel verilerini işleyen veya izleyen tüm şirketleri kapsar. Kişisel Verileri Koruma Kanunu ise yalnızca Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir.
 2. Aydınlatma Yükümlülüğü: Her iki düzenleme de ilgili kişilerin veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesini gerektirir, ancak aydınlatma metinlerinin içeriği ve sunulma şekli farklılık gösterebilir. KVKK danışmanları, şirketlere bu metinlerin oluşturulması konusunda en doğru desteği sağlarlar.
 3. VERBİS’e Kayıt: Türkiye’de, veri sorumlularının VERBİS’e kaydolmaları zorunludur, bu GDPR’da öngörülen bir yükümlülük değildir. KVKK danışmanlığı, şirketlerin bu süreci en hızlı ve en verimli şekilde tamamlamalarına yardımcı olur.
 4. Sözleşmelerin Tadili: Her iki düzenleme de kişisel verilerin işlenmesi için yasal bir dayanak gerektirir. Bu nedenle, şirketlerin, veri işleme faaliyetlerini yansıtan en uyumlu sözleşmelere sahip olmaları gerekir.
 5. Verilerin Analizi: KVKK ve GDPR, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda sıkı şartlar koyar. En doğru ve en verimli uygulamalar için verilerin düzenli analizi, her iki düzenlemenin de bir gerekliliğidir.
 6. Yasal Uyumluluk: KVKK ve GDPR, farklı yasal çerçeveler ve yaptırımlar sunar. Bu nedenle, şirketlerin her iki düzenlemeye de uygun şekilde hareket etmeleri, işini en iyi yapan KVKK danışmanları tarafından sağlanan rehberlik ve destekle mümkündür.
 7. Uzmanlık ve Destek: Kişisel Verileri Koruma Kanunu danışmanlık firmaları, GDPR uyumluluğu da dahil olmak üzere veri koruma yasalarına uyumu sağlamak için en doğru bilgi, deneyim ve uzmanlığı sunar. Bu danışmanlık, şirketlerin yasal yükümlülüklerini anlamalarına ve gereken adımları atarak en uyumlu hale gelmelerine yardımcı olur.

Her ne kadar KVKK ve GDPR aynı temel prensiplere dayansa da, uygulamada ve yasal yükümlülüklerde farklılıklar vardır. Bu farklılıkların üstesinden gelmek ve her iki düzenlemeye de tam uyum sağlamak için en doğru, en verimli ve en hızlı yol, alanında uzman bir KVKK danışmanı ile çalışmaktır. Danışmanlar, şirketlerin bu süreçlerde karşılaşabilecekleri zorlukları anlamalarına ve bu zorlukların üstesinden en uyumlu şekilde gelmelerine yardımcı olur. Böylece, şirketler yalnızca yasalara uygun hareket etmekle kalmaz, aynı zamanda veri güvenliği konusunda en iyi uygulamaları benimseyerek müşterilerinin ve iş ortaklarının güvenini kazanır.

Konu ile ilgili resmi kaynaklara ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.

VERBİS Kaydı nedir ve nasıl yapılır?

Kişisel verilerin korunması, günümüzün dijital dünyasında her şirket için hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler için KVKK danışmanlığı hizmetleri, yasal uyumluluk süreçlerinin oluşturulması, uyumlulaştırılması ve gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle VERBİS’e kayıt, bu sürecin en önemli adımlarından biridir ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

VERBİS, “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi”nin kısaltmasıdır ve kişisel veri güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye’de oluşturulmuş bir çevrimiçi sistemdir. VERBİS’e kayıt olmak, KVKK mevzuatı çerçevesinde şirketlerin yükümlülüklerindendir ve bu süreç, nitelikli bir KVKK danışmanı tarafından rehberlik ve destek ile çok daha verimli bir şekilde yönetilebilir.

KVKK danışmanları, şirketlerin VERBİS’e kayıt süreçlerini yönetirken aşağıdaki adımları takip eder:

 1. 📋 Veri Envanterinin Hazırlanması: İlk olarak, kişisel verileri koruma kanunu danışmanı, şirketin tüm veri işleme faaliyetlerini inceleyerek detaylı bir veri envanteri oluşturur. Bu envanter, şirketin hangi verileri işlediği, bu verilerin nasıl korunduğu ve yasal uyumluluk çerçevesinde hangi adımların atılması gerektiği konusunda kapsamlı bilgiler içerir.
 2. 🖊️ Sözleşmelerin Tadili: Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun gerekliliklerine göre, şirketlerin işledikleri kişisel veriler için yasal bir dayanakları olmalıdır. Bu nedenle, var olan sözleşmelerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak tadil edilmesi gerekebilir.
 3. 🖥️ VERBİS’e Kayıt İşlemleri: Nitelikli bir Kişisel Verileri Koruma Kanunu danışmanı, şirketin VERBİS sistemine doğru ve eksiksiz bir şekilde kaydolmasına yardımcı olur. Bu süreç, şirketin veri sorumlusu temsilcisinin atanması, gerekli form ve belgelerin doldurulması ve sisteme yüklenmesi gibi adımları içerir.
 4. 📊 Verilerin Analizi ve Güvenliği: KVKK danışmanlığı, şirketin kişisel verilerinin analizi ve güvenliğini sağlamada da kritik bir rol oynar. Bu, veri ihlallerini önlemek ve veri güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasını içerir.
 5. 📝 Aydınlatma Metinlerinin Oluşturulması: Kişisel Verileri Koruma Kanunu, ilgili kişilere veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi verme yükümlülüğü getirir. KVKK danışmanı, aydınlatma metinlerinin yasal gerekliliklere uygun bir şekilde oluşturulmasında ve ilgili kişilere duyurulmasında şirketlere rehberlik eder.
 6. 🔄 Sürekli Uyumluluk ve Denetim: Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyum süreci, bir kez kurulduktan sonra devam eden bir süreçtir. KVKK danışmanları, şirketlerin sürekli olarak yasalara uyumlu kalmasını sağlamak için düzenli denetimler ve uyumluluk değerlendirmeleri gerçekleştirir.
 7. 💡 Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Kişisel Verileri Koruma Kanunu danışmanı, şirket çalışanlarını kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlendirir ve bu alanda eğitimler düzenler. Bu, şirketin içinde veri güvenliği kültürünün oluşturulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olur.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu danışmanlığı ve uzmanlık hizmetleri, şirketlerin kişisel verileri koruma yükümlülüklerini anlamalarına ve bu yükümlülükleri etkin bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur. Nitelikli bir KVKK danışmanı ile çalışmak, şirketlerin bu süreçleri en verimli şekilde yönetmelerini sağlar, böylece yasal uyumluluk sağlanırken iş süreçleri de korunur ve iyileştirilir.

Dış Ticaret Rejimi, Gümrük Kanunu ve Kambiyo Mevzuatı
Dış Ticarette Teslim (Satış) Şekilleri, Ödeme Şekilleri ve Belgeler
Merhaba! Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sepet
Kapalı Favorilerim
Close Son Baktıkların
Kategoriler