Pazar araştırması nedir? 1

Pazar araştırması nedir?

Pazar araştırması, bir ürünün veya hizmetin pazara sunulmadan önce potansiyel müşterilerin ve yeni pazar olanaklarının keşfedilmesi sürecidir. Bu süreç, firmaların yurt içi ve yurt dışı pazarlarını anlamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda mevcut ve potansiyel rakip firmalar hakkında bilgi edinmelerine de olanak tanır.

🔹 Pazar araştırması nedir? Özetle, pazarın mevcut durumunu, tüketici ihtiyaçlarını ve rekabet ortamını analiz eden bir süreçtir.

🔹 Pazar araştırması nasıl yapılır? İnternet yoluyla, anketler, gözlemler ve röportajlarla gerçekleştirilen detaylı bir araştırma süreci gerektirir.

🔹 Dış pazar araştırması ve yurt içi pazar araştırması arasındaki fark, odaklanılan bölgenin yerel mi yoksa uluslararası mı olduğuna bağlıdır.

Firmaların yurt dışı ihracat faaliyetlerine başlamadan önce, hedeflenen ülkenin kültürü, ekonomisi ve tüketici alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Yurtdışı pazarlama ve dış ticaret faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmek için bu bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, bir firma yeni pazar olanaklarını keşfederken, ücretsiz pazar araştırması gibi seçeneklere de başvurabilir.

🔹 Pazara giriş sürecinde, örnek pazar araştırması kullanarak sektördeki potansiyel boşlukları ve fırsatları belirlemek esastır.

Neden bu kadar önemli? Pazar araştırması, firmaların risklerini azaltmasına, fırsatları değerlendirmesine ve doğru pazarlama stratejilerini belirlemesine yardımcı olur. Neden önemli? Çünkü doğru bilgiye dayalı stratejik kararlar, firmaların sürdürülebilir bir başarı elde etmelerine olanak tanır. Ayrıca, ekonomi bakanlığı gibi resmi kurumlar da bu konuda destekler sunarak, firmaların dış pazarlara açılmasını teşvik eder.

🔹 Pazar araştırması yapan firmalar ve yapan şirketler için bir diğer avantaj da, tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarına ve beklentilerine daha yakın ürünler ve hizmetler sunma olanağıdır.

Bu süreçte, danışmanlık alarak profesyonel bir pazar araştırması danışmanlığı ile yola çıkmak, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalı olabilir. Faydası nedir? Doğru bir pazar analizi, firmanın kaynaklarını en etkili şekilde kullanmasına ve ne kazandırır sorusunun cevabını net bir şekilde görmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, pazar araştırması; rekabetçi bir pazarda ayakta kalabilmek, doğru stratejileri belirleyebilmek ve sürdürülebilir bir başarıya ulaşabilmek için vazgeçilmezdir.

Tanım, Türler ve Örnekler

Pazar araştırması, işletmelerin en etkili kararları alabilmeleri için gereksinim duydukları kritik bir süreçtir. Pazar araştırması, bir ürünün ya da hizmetin pazara sunulmadan önce potansiyel müşteri ihtiyaçları, rakip analizi ve pazar trendlerinin incelendiği kapsamlı bir çalışmadır.

1. Tanım Pazar araştırması, belirli bir pazarın mevcut veya potansiyel müşterileri hakkında bilgi toplama sürecidir. Bu bilgiler, ürünün veya hizmetin tasarımından, fiyatlandırmasına, dağıtımına ve tanıtımına kadar birçok alanda kullanılır.

2. Türler 🔸 Nicel Araştırma: Genellikle büyük örneklem grupları üzerinde yapılan, sayısal verilere dayalı araştırmadır. Anketler bu tür araştırmaların en yaygın yöntemidir. 🔸 Nitel Araştırma: Daha derinlemesine bilgi edinme amacıyla yapılan, genellikle odak grup görüşmeleri veya birebir röportajlarla gerçekleştirilen araştırmadır.

3. Örnekler 🔹 Ürün Testleri: Yeni bir ürünün piyasaya sürülmeden önce hedef kitlenin tepkilerini ölçmek için yapılan testlerdir. 🔹 Müşteri Memnuniyet Araştırmaları: Mevcut müşterilerin bir ürün veya hizmet hakkındaki görüşlerini öğrenmek için yapılan araştırmalardır. 🔹 Rakip Analizi: Rakip firmaların ürünleri, hizmetleri, fiyatları ve pazarlama stratejileri hakkında bilgi edinmek için yapılan analizlerdir.

Bir işletmenin yeni bir pazar arayışında ya da mevcut pazarında daha etkili olmak istiyorsa, doğru pazar araştırması yöntemleri ile bilinçli adımlar atması gerekir. Neden önemli? Çünkü pazar araştırması, işletmelerin karşılaşabileceği riskleri azaltmaya, potansiyel fırsatları belirlemeye ve stratejik planlamada doğru kararlar almaya yardımcı olur.

Sonuç olarak, pazar araştırması; belirsizliğin ortadan kaldırılmasında, doğru pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında ve rekabetçi bir pazarda sürdürülebilir başarıya ulaşmada kritik bir rol oynamaktadır.

Uluslararası Pazarlarda Müşteri Ağı Oluşturma Fırsatı: İhracat Müşterisi Başvurusu
Değerli Potansiyel İş Ortağımız,

Dünya pazarlarına adım atma fırsatını yakalamak için sadece bir adımınız kaldı! Ürünlerinizi uluslararası pazarlara tanıtmak ve ihracat süreçlerinizi en etkili şekilde yürütmek için bizimle detaylı bilgi paylaşmanızı rica ediyoruz. Bu form aracılığıyla:

- Ürünlerinizin uluslararası pazarlardaki potansiyelini değerlendirebilir,
- İhracatla ilgili süreçlerinizi hızlandırabilir,
- Doğru stratejilerle global pazarda rekabet avantajı elde edebilirsiniz.

Lütfen başvuru formumuzu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak ihracat sürecinizde bize rehberlik etmeye yardımcı olun. Başarılı bir global yolculuğun ilk adımını birlikte atmaya hazır mısınız?

(Formu doldurmak yaklaşık 4 dk. sürmektedir.)
Kişisel verilerinizi kullanımı (e-posta adresi, telefon vb.)
*Formu doldurup ve kişisel verilerinizi vererek, Adapte Dijital'den veya Adapte Dijital'in araştırma ortaklarından bu projeyle ilgili e-postalar ve aramaları almayı kabul etmiş olursunuz. Bilgileri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.
Bu kısa anketimiz, işletmelerin ihracat müşterisi bulma sürecinde hangi hizmetlere ihtiyaç duyduklarını ve hangi pazarları hedeflediklerini anlamalarına yardımcı olmak içindir. Ayrıca, bu bilgiler, işletmelerin dijital reklam stratejilerini ve ihracat planlarını daha etkili bir şekilde geliştirmesine yardımcı olabilmek için önerilerde bulunmamızı sağlayacaktır. Bu formu düzenlemek ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmekten lütfen çekinmeyin.

Pazar Araştırması Tanımı

Pazar araştırması, bir işletmenin başarılı pazarlama stratejileri oluşturabilmesi için kritik bir araçtır. Yeni pazar fırsatlarını keşfederken, işletmelerin mevcut ve potansiyel rakip firmalar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu, sadece yurt içi değil, yurtdışı pazarlarda da önem taşır.

🔹 Pazar araştırması nedir? Bir pazarın mevcut durumu, tüketici ihtiyaçları, rakip analizi ve pazar trendlerini anlama sürecidir.

🔹 Dış ticaret ve ihracat faaliyetlerini başlatmadan önce, işletmelerin yurt dışı pazar araştırması yapmaları esastır. Özellikle Afrika, Avrupa ve Körfez bölgeleri gibi farklı kıtalardaki pazar trendlerini anlamak, bu bölgelerdeki hedef pazarlar üzerinde etkili stratejiler oluşturabilmek için şarttır.

🔹 Araştırma süreci; internet yoluyla, saha çalışmaları, anketler, örnek pazar araştırması ve rakip analizleri gibi yöntemleri içerir. Özellikle Dubai’de veya Afrika’da pazara giriş yapmayı planlayan firmalar için bu süreç oldukça kritiktir.

🔹 Pazar bulma aşamaları, özellikle yeni pazar bulma sürecinde ön plana çıkar. İşletmeler, Türkiye’de iç pazarın yanı sıra, dış pazar olanaklarına da odaklanmalıdır. Bu, bir iş fikrinin global bir başarıya dönüşebilmesi için gereklidir.

🔹 Pazar araştırması danışmanlığı, işletmelere, hem iç pazar hem de dış pazar stratejileri oluştururken, doğru bilgilere ulaşmalarında yardımcı olur.

🔹 Pazar payı analizi, bir analist tarafından, işletmelerin belirli bir bölgede veya globalde ne kadar etkili olduklarını anlamalarına yardımcı olur.

Pazar araştırması; işletmelerin, belirli bir pazarda mevcut olan ve potansiyel fırsatları, tehditleri ve trendleri anlamalarını sağlayan kapsamlı bir süreçtir. İşletmeler, bu bilgilere dayanarak, ihracat pazar araştırması dahil olmak üzere, daha etkili stratejiler oluşturabilirler. Bu, sadece yurt içi değil, yurtdışı pazarlarda da etkili bir varlık oluşturmaları için esastır.

Pazar Araştırması Türleri

Pazar araştırması, işletmelerin karar verme süreçlerinde bilinçli adımlar atabilmelerini sağlayan kritik bir süreçtir. Farklı ihtiyaçlar ve amaçlar doğrultusunda çeşitli pazar araştırması türleri bulunmaktadır.

🔸 Nicel Araştırma: Büyük örneklem grupları üzerinde gerçekleştirilen, sayısal verilere dayanan araştırmalardır. Anketler ve anket sonuçlarının istatistiksel analizleri bu tür araştırmalara örnektir.

🔸 Nitel Araştırma: Daha az katılımcıyla, derinlemesine bilgi edinme amacıyla yapılan araştırmalardır. Odak grup görüşmeleri ve birebir röportajlar, nitel araştırmaların yaygın yöntemlerindendir.

🔸 Gözlemsel Araştırma: Katılımcıların doğal ortamlarında, direkt gözlem yoluyla bilgi toplama sürecidir. Bu, alışveriş alışkanlıkları gibi konularda özellikle değerlidir.

🔸 Deneysel Araştırma: Belirli bir değişkenin etkisini ölçmek için kontrollü ortamlarda gerçekleştirilen araştırmalardır. Örneğin, bir ürünün fiyat değişikliğinin satışları nasıl etkilediğini ölçmek için yapılır.

Bu çeşitlilik, pazar araştırmasının, işletmelerin farklı ihtiyaçlarına ve soru setlerine nasıl yanıt verebildiğini göstermektedir. Uygun araştırma türünün seçilmesi, elde edilen sonuçların kalitesi ve kullanışlılığı açısından kritik öneme sahiptir.

Pazar Araştırması Örnekleri

Pazar araştırması, işletmelerin hem yurt içi hem de yurtdışı pazarda bilinçli kararlar almasını sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, işletmelerin rakip analizi yapmalarını, yeni pazar fırsatlarını keşfetmelerini ve etkili pazarlama stratejileri oluşturmalarını kolaylaştırır. Dış ticaret ve ihracat faaliyetleri özellikle bu araştırmaların önemini artırır. İşte bazı pazar araştırması örnekleri:

🔍 1. Dış Pazarda Müşteri Bulma: İşletmeler, yurtdışı pazarlarda etkili bir şekilde faaliyet göstermek için potansiyel müşteri segmentlerini araştırmak zorundadır. Bunu yaparken piyasa bilgisi edinme ve müşteri datası bulma aşamaları kritik rol oynar.

🔍 2. İç Pazarda Müşteri Bulma: Yurt içi pazarında etkin bir konumlandırma için müşteri ihtiyaçları ve talepleri hakkında bilgi edinme esastır. B2B müşteri bulma yöntemleri bu süreçte önemlidir.

🔍 3. Müşteri Veri Tabanı Oluşturma: Pazarlama stratejilerini yönetmek için sağlam bir müşteri veri tabanına ihtiyaç vardır. Bilgi vermek ve danışmanlık yapmak amacıyla bu veri tabanı sık sık güncellenmelidir.

🔍 4. Rakip Analizi: Pazardaki rakipleri araştırmak, onların stratejilerini anlamak ve bu bilgiyi işletmenin avantajına kullanmak kritik öneme sahiptir.

🔍 5. Etik Değerler ve Pazar Araştırması: İşletmeler, pazar araştırmasını yürütürken dürüstlük, şeffaflık, adil olmak ve sorumluluk sahibi olmak gibi değerlere bağlı kalmalıdır. Bu, işletmenin güvenirlilik ve tutarlılık seviyesini artırır.

Pazar araştırmasını yapanlar, veri toplama sürecinde pro-aktiflik ve gönüllülük ilkelerini benimsemelidir. Bu, işletmenin pazarda sürdürülebilir bir başarıya ulaşmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, pazar araştırması; işletmelerin, belirli bir pazardaki fırsatları, tehditleri ve trendleri anlamalarını sağlar. Bu bilgilere dayanarak işletmeler, rekabetçi bir avantaj elde edebilir ve pazar konumlarını güçlendirebilirler.

Pazar araştırması nedir? 2

Pazar Araştırması Şablonları

Pazar araştırması, bir işletmenin karar alma sürecinin temel bir bileşenidir. Etkili bir pazar araştırması yapabilmek için doğru şablonları kullanmak esastır. Bu şablonlar, araştırma sürecini daha sistematik ve organize bir şekilde ilerletmeye yardımcı olur. İşte bazı yaygın kullanılan pazar araştırması şablonları:

📋 1. Rakip Analizi Şablonu: Bu şablon, işletmelerin sektördeki rakiplerini belirlemelerine, onların güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmelerine yardımcı olur. Bu sayede işletmeler, rakiplerinin stratejilerini, fiyatlandırma yapılarını ve pazar paylarını daha iyi anlarlar.

📋 2. Müşteri Anket Şablonu: Müşteri geri bildirimi, bir işletmenin ürün ve hizmetlerini nasıl geliştirebileceği hakkında kritik bilgiler sağlar. Bu şablonda, hedef kitlenin demografik bilgileri, satın alma alışkanlıkları ve tercihleri gibi bilgilere yer verilir.

📋 3. Piyasa Trend Analizi Şablonu: Pazarın genel yönünü ve gelecekteki potansiyel fırsatları anlamak için bu şablon kullanılır. Bu, işletmelerin geleceğe dair stratejik kararlar almasına yardımcı olur.

📋 4. Ürün Değerlendirme Şablonu: Bu şablon, bir ürünün piyasada nasıl performans gösterdiğini değerlendirmek için kullanılır. Bu, ürünün güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye ve geliştirme fırsatlarını tanımlamaya yardımcı olur.

📋 5. Fiyatlandırma Stratejisi Şablonu: Bu, bir işletmenin ürün veya hizmetinin fiyatlandırma stratejisini değerlendirmek için kullanılır. Rekabetçi analiz, maliyet yapıları ve müşteri geri bildirimi gibi kritik bileşenleri içerir.

Pazar araştırması şablonları, işletmelerin kendi pazar stratejilerini daha etkili bir şekilde yönlendirebilmeleri için gerekli olan bilgileri toplamalarını sağlar. Ancak, bu şablonların doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, araştırmak, yönetmek ve danışmanlık yapmak gibi yetenekleri gerektirir. Bu nedenle, pazar araştırması sürecinde, konuyla ilgili deneyime sahip uzmanların danışmanlığını almak son derece faydalıdır.

Pazar Araştırmasının Amacı

Bir işletmenin pazarda etkili bir şekilde faaliyet göstermesi, doğru kararlar alabilmesi için güvenilir bilgilere ihtiyacı vardır. Bu nedenle, pazar araştırması işletmeler için vazgeçilmez bir süreç haline gelmiştir. Peki, pazar araştırmasının asıl amacı nedir?

🎯 1. Müşteri İhtiyaçlarını Anlama: İşletmeler, iç pazarda müşteri bulma ve dış pazarda müşteri bulma stratejilerini geliştirirken, müşteri ihtiyaçlarına odaklanmalıdır. Pazar araştırması, işletmelere hedef kitlenin ne istediği konusunda derinlemesine bilgi sağlar.

🎯 2. Piyasa Trendlerini Belirleme: Modern iş dünyasında, piyasa dinamikleri sürekli değişiklik göstermektedir. İşletmeler, piyasa bilgisi edinme yoluyla, sektördeki güncel trendleri yakalamalı ve buna göre stratejilerini şekillendirmelidir.

🎯 3. Rakip Analizi Yapma: Her işletme, sektördeki rakiplerinin faaliyetlerini yakından takip etmelidir. Bu, hem iç pazarda hem de dış pazarda müşteri bulma stratejilerini etkiler. Pazar araştırması, rakiplerin ne yaptığı ve nerede oldukları hakkında kritik bilgiler sunar.

🎯 4. Müşteri Veri Tabanı Oluşturma: Etkili bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemi, bir müşteri veri tabanı oluşturma sürecini gerektirir. Pazar araştırması, işletmelere potansiyel müşterilerin bilgilerini toplama ve bu bilgileri organize etme fırsatı tanır.

🎯 5. Doğru Pazarlama Stratejisi Belirleme: İster B2B müşteri bulma olsun, ister B2C, işletmeler doğru pazarlama stratejisini belirlemek için pazar araştırmasına ihtiyaç duyar.

Özetle, pazar araştırmasının amacı, işletmelere pazarda karşılaştıkları zorluklara çözüm üretme, fırsatları değerlendirme ve sürdürülebilir bir başarı için stratejik kararlar alma yeteneği kazandırmaktır. Bu, işletmelerin müşteri datası bulma, stratejilerini yönlendirme ve pazarda rekabetçi bir avantaj elde etme sürecinde kritik bir rol oynamaktadır.

Pazar araştırması neden önemlidir?

Modern iş dünyasında, doğru bilgiye sahip olmak, bir işletmenin başarısının anahtarıdır. Bu nedenle, pazar araştırması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Pazar araştırmasının bu denli kritik bir rol oynamasının nedenleri nelerdir?

📌 1. Doğru Karar Alma: İşletmelerin başarısı, doğru kararlar alabilmelerine bağlıdır. Pazar araştırması, işletmelere piyasa hakkında kapsamlı ve doğru bilgiler sunar, böylece yöneticiler, gelecekteki yatırımlar, ürün geliştirme veya pazarlama stratejileri hakkında daha bilinçli kararlar alabilirler.

📌 2. Müşteri İhtiyaçlarını ve Beklentilerini Anlama: Pazarın nabzını tutmak demek, müşteri ihtiyaçlarına kulak vermek demektir. Pazar araştırması, işletmelere tüketicilerin ne istediği, hangi trendlere yöneldiği ve beklentilerinin neler olduğu konusunda bilgi sağlar. Bu bilgi, işletmenin ürün ve hizmetlerini müşteri taleplerine göre şekillendirmesine olanak tanır.

📌 3. Rakipleri Tanıma: Her sektörde, işletmeler için birçok rakip bulunmaktadır. Pazar araştırması, rakiplerin ne yaptığı, hangi stratejileri izlediği ve hangi pazar segmentlerine odaklandığı hakkında bilgiler sunarak işletmelere rekabetçi bir avantaj kazandırır.

📌 4. Riski Azaltma: İş dünyasında risk kaçınılmazdır, ancak bilgi, bu riskleri minimize edebilir. Pazar araştırması, piyasa trendlerini, tüketici davranışlarını ve ekonomik göstergeleri analiz ederek işletmelere riski azaltma konusunda rehberlik eder.

📌 5. Yenilikçi Fikirlerin Teşvik Edilmesi: Pazar araştırması, yeni ürün fikirleri, hizmetler veya pazarlama stratejileri için fırsatları belirleme konusunda işletmelere ilham verebilir. Tüketicilerin geri bildirimleri, işletmelerin pazar taleplerini karşılamak için yenilikçi çözümler geliştirmesine yardımcı olabilir.

📌 6. Pazarda Etkili Konumlanma: Bir işletmenin piyasadaki konumu, tüketicilerin marka algısını doğrudan etkiler. Pazar araştırması, işletmenin hedef kitlesine en uygun şekilde nasıl hitap edeceğini ve piyasa içerisinde nasıl konumlanacağını belirlemesine yardımcı olur.

Pazar araştırmasının faydaları yazımız size daha fazla bilgi veriyor, okumanızı öneririz.

Sonuç olarak, pazar araştırması, işletmelere değerli bilgiler sunar ve stratejik karar verme sürecinde kritik bir rol oynar. Günümüzde, dinamik ve sürekli değişen bir pazarda etkili olabilmek için, işletmelerin sürekli olarak pazarı izlemesi, tüketici davranışlarını anlaması ve stratejilerini buna göre ayarlaması gerekmektedir. Pazar araştırması, işletmelerin bu hedeflere ulaşmaları için vazgeçilmez bir araçtır.

Pazar araştırması ve pazarlama stratejisi

Pazarlama dünyasında, başarılı bir kampanyanın arkasında derinlemesine yapılmış bir pazar araştırması ve bu araştırmalar ışığında şekillendirilmiş bir pazarlama stratejisi bulunmaktadır. Bu iki kavramın birbiriyle ne kadar iç içe olduğunu anlamadan, etkili bir pazarlama süreci oluşturmak neredeyse imkansızdır.

📌 1. Pazar Araştırmasının Tanımı: Pazar araştırması, belirli bir hedef kitlenin ihtiyaçları, istekleri, beklentileri ve alışkanlıklarını anlamak için yapılan sistemli bir analizdir. Bu analiz, hem niceliksel hem de niteliksel yöntemleri içerebilir.

📌 2. Pazarlama Stratejisinin Tanımı: Pazarlama stratejisi, bir işletmenin belirlediği pazarlama hedeflerine ulaşmak için izleyeceği yol haritasıdır. Bu strateji, pazar araştırmasından elde edilen bilgilere dayanarak oluşturulur.

Pazar Araştırmasının Pazarlama Stratejisine Etkisi

Doğru Bilginin Gücü: Pazar araştırması, pazarlama stratejisinin temelini oluşturan bilgileri sağlar. Hangi demografik grubun hangi ürünlere ilgi gösterdiğini, hangi reklam yöntemlerinin daha etkili olduğunu ve tüketicilerin marka hakkında ne düşündüğünü bilmek, pazarlama stratejisinin doğru yönde şekillendirilmesine olanak tanır. Pazar araştırması nasıl yapılır yazımızı da okumanızı öneririz.

Ticaret Bakanlığı Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği sayfasını inceleyebilirsiniz.

Örnek Durum Analizi: Türkiye’de genç nüfusun mobil uygulama kullanımı hakkında yapılan bir pazar araştırması, gençlerin %80’inin sosyal medya uygulamalarını aktif kullandığını ortaya koyabilir. Bu bilgi, bir teknoloji şirketinin pazarlama stratejisinin mobil uygulamalar üzerine yoğunlaşmasını sağlayabilir.

📌 3. Rekabet Analizi: Pazar araştırması, rakiplerin neler yaptığını anlamak için de kritik bir araçtır. Rakip analizi, bir işletmenin kendi pazarlama stratejisini belirlerken hangi alanlarda öne çıkabileceğini ve hangi segmentlere odaklanması gerektiğini belirlemesine yardımcı olur.

📌 4. Stratejik Konumlandırma: Hedef kitlenin ne istediğini ve nasıl bir çözüm aradığını anlamak, işletmelerin ürünlerini veya hizmetlerini piyasada nasıl konumlandıracağına dair stratejik kararlar almasına olanak tanır.

📌 5. İnovasyon ve Fırsatlar: Pazar araştırması, pazarlama stratejisinin sadece mevcut ürünler ve hizmetler üzerine odaklanmamasını, aynı zamanda yenilikçi fikirler ve yeni pazar segmentleri için fırsatlar sunmasını sağlar.

Pazar araştırması ve pazarlama stratejisi arasındaki ilişki, etkili bir pazarlama kampanyasının kalbidir. Pazar araştırması danışmanlığı yapan profesyoneller, bu iki kavramı birbiriyle entegre bir şekilde kullanarak, markalarının rekabetçi avantaj kazanmasını ve pazar içerisinde etkili bir konumlandırma yapmasını sağlar. Başarılı bir pazarlama stratejisinin arkasında daima detaylı ve doğru bir pazar araştırması bulunmaktadır.

Dijital Ajansların Sunduğu Hizmetler Nelerdir?
Pazar araştırması nasıl yapılır?
Dijital İhtiyaçlarınız İçin Bize Danışın!
Web sitesinden, dijitalleşmeye, ihracat için müşteri bulmaya, yeni müşteriler için ziyaret arttırmaya, iş geliştirmeye, iş kurmaya kadar tüm dijital araçların sizin için kullanımında hem etkin hem de yetkiniz. Sizin de dürüst, güvenilir, çalışkan ve belgeli danışmanlarınız olsun.
Kazanarak Başlayın, Bize Danışın!
Web sitesinden, dijitalleşmeye, ihracat için müşteri bulmaya, yeni müşteriler için ziyaret arttırmaya, iş geliştirmeye, iş kurmaya kadar tüm dijital araçların sizin için kullanımında hem etkin hem de yetkiniz. Sizin de dürüst, güvenilir, çalışkan ve belgeli danışmanlarınız olsun.
Kazanarak Başlayın, Bize Danışın!
Kazanarak Başlayın, Bize Danışın!
Merhaba! Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sepet
Favorilerim
Son Baktıkların
Kategoriler
Parolayı Öğrenin
Kişisel verilerinizi kullanımı (e-posta adresi, telefon vb.)
*Formu doldurup ve kişisel verilerinizi vererek, Adapte Dijital’den veya Adapte Dijital’in araştırma ortaklarından bu projeyle ilgili e-postalar ve aramaları almayı kabul etmiş olursunuz. Bilgileri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.