Geleneksel Reklam Mı? Dijital Reklam Mı?

Reklam sizi insanlara tanıtmaya yardımcı olan, bilinirliliğinizi sağlamak için yüzyıllardır kullanılan bir yöntemdir.

Geleneksel reklamcılıkta; gazete ve dergi reklamı, el ilanı, billboardlar, otobüs giydirme gibi yöntemler kullanılmaktadır. Ama artık insanlar zamanının çoğunu dijital ortamlarda geçirdiği için ve firmalarda doğru kitleye ulaşabilmek için yavaş yavaş geleneksel reklamcılıktan dijital reklamcılığa yatırım yapmaktadırlar.

Dijital reklamcılık; insanların en çok bulundukları dijital platformlar üzerinde markanızın ya da ürünlerinizin reklam yapılmasıdır. İnternet kullanıcının ürün veya hizmeti içselleştirebildiği bir alan olması sebebiyle daha çok tercih edilmektedir.

Geleneksel Reklam Mı? Dijital Reklam Mı? 1

Geleneksel reklam ve dijital reklam, farklı yaklaşımları ve avantajları olan iki farklı reklam türüdür. İşletmenin hedeflerine, hedef kitleye ve pazarlama stratejisine bağlı olarak, geleneksel reklam veya dijital reklam veya her ikisi birlikte kullanılabilir. İşletmenin ihtiyaçlarına en uygun olanı belirlemek, hedeflerini ve hedef kitlesini anlamak ve bütçesini göz önünde bulundurmak önemlidir.

Geleneksel Reklam: Geleneksel reklam, televizyon, radyo, gazete, dergi, açık hava reklamları, broşürler ve el ilanları gibi geleneksel medya kanallarını kullanarak mesajları yaymayı içerir. Bu reklam türü, uzun bir geçmişe sahiptir ve geniş bir kitleye ulaşma potansiyeli sunar. Geleneksel reklam, genellikle kitleye yaygın bir şekilde ulaşmak ve marka bilinirliğini artırmak için kullanılır. Bu reklam türü, geniş kitlelere görsel veya işitsel yolla etkileyici bir şekilde ulaşabilmektedir.

Dijital Reklam: Dijital reklam, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya, arama motorları ve diğer dijital platformlar üzerinden markaların hedef kitlesine ulaşmasını sağlar. Dijital reklam, interaktif özelliklere sahip olduğu ve hedef kitleye daha spesifik ve kişiselleştirilmiş mesajlar iletebildiği için popüler hale gelmiştir. Bu reklam türü, hedef kitleyi daha etkili bir şekilde hedefleme, ölçümleme ve sonuçları anlama imkanı sunar. Dijital reklam aynı zamanda gerçek zamanlı geri bildirimleri izleyerek kampanyaları optimize etmek için esneklik sağlar.

Her iki reklam türünün de avantajları vardır. Geleneksel reklam, büyük kitlelere ulaşma potansiyeli, güvenilirlik, geniş erişim ve etkileyici görseller sağlar. Dijital reklam ise daha hedefli, ölçülebilir ve kişiselleştirilebilir bir yaklaşım sunar. Dijital reklamda reklam maliyetleri genellikle daha düşük olabilir ve kampanyaların sonuçlarını daha ayrıntılı olarak analiz etmek mümkündür.

Sonuç olarak, işletmenin hedefleri, hedef kitlesi ve pazarlama stratejisi doğrultusunda, geleneksel reklam, dijital reklam veya her ikisini birlikte kullanmak işletme için en etkili strateji olabilir. İyi bir pazarlama planı, farklı reklam türlerini doğru bir şekilde entegre ederek işletmenin hedeflerini en iyi şekilde destekleyecektir.

Dijital Medya ile Geleneksel Reklamın Farklılıkları Nedir?

Geleneksel reklamda harcanan bütçe fazladır.
• Dijital reklamda az bir bütçe ile daha çok kişiye ulaşabilirsiniz.
• Geleneksel reklam tek yönlü bir iletişim aracıyken, dijital reklam çok yönlü bir araçtır.
• Reklam sonuçlarınızı görebilmeniz geleneksel reklamcılıkta uzun sürerken, dijital reklamda kısa sürede sonuç alıp almadığınızı görebilirsiniz.
• Dijital reklamlar daha çok ilgi çektiği için doğrudan hedef kitleyi size çekiyor.

Dijital reklam paketleri, dijital pazarlama hizmeti sayfasını incelemelisiniz.

Dijital reklam tarihi için sözlüğe bakın.

Reklam
Reklam hizmetleri

Dijital medya ve geleneksel reklam arasında önemli farklılıklar vardır. İşte bu farklılıkları açıklayan bazı ana noktalar:

 1. Kitle Erişimi: Geleneksel reklam, genellikle yaygın medya kanalları aracılığıyla geniş bir kitleye erişmeyi hedefler. Televizyon, radyo veya gazete gibi geleneksel medya, kitlesel bir kitleye hitap etme potansiyeli sunar. Dijital medya ise internet, sosyal medya ve mobil uygulamalar aracılığıyla daha spesifik ve hedefe odaklanmış bir kitleye ulaşma imkanı sağlar.
 2. Hedefleme ve Kişiselleştirme: Dijital medya, kullanıcı verileri ve analitik araçlar sayesinde reklamları daha hedefli ve kişiselleştirilmiş hale getirme imkanı sunar. Örneğin, demografik bilgiler, ilgi alanları, coğrafi konum gibi faktörlere dayalı olarak reklamlar belirli hedef kitlelere gösterilebilir. Geleneksel reklamda ise bu düzeyde hedefleme ve kişiselleştirme mümkün değildir.
 3. Etkileşim ve Geri Bildirim: Dijital medya, kullanıcılara reklamlara doğrudan etkileşimde bulunma ve geribildirim sağlama imkanı sunar. Kullanıcılar, reklamlara tıklayabilir, yorum yapabilir, paylaşabilir veya satın alma işlemlerini doğrudan gerçekleştirebilir. Bu şekilde, reklamların etkileşim düzeyi ve performansı daha ayrıntılı olarak ölçülebilir. Geleneksel reklamda ise bu tür etkileşim ve geri bildirim mekanizmaları sınırlıdır.
 4. Ölçülebilirlik ve Veri Analitiği: Dijital medya, reklam performansını daha ayrıntılı ve gerçek zamanlı olarak ölçme imkanı sağlar. Reklam görüntüleme sayısı, tıklama oranları, dönüşüm oranları gibi metrikler analiz edilebilir ve reklam stratejisi buna göre optimize edilebilir. Geleneksel reklamda ise bu tür ölçümleme ve analitik imkanları sınırlıdır.
 5. Maliyet: Dijital medya genellikle daha düşük maliyetli bir reklam seçeneği sunar. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için dijital reklam, daha uygun maliyetli ve esnek bir seçenek olabilir. Geleneksel reklam ise genellikle daha yüksek maliyetler ve daha uzun süreli yatırımlar gerektirebilir.

Her iki reklam türü de kendi avantajlarına ve kullanım senaryolarına sahiptir. İşletmenin hedeflerine, hedef kitlesine ve pazarlama stratejisine bağlı olarak, dijital medya, geleneksel reklam veya her ikisi birlikte kullanılabilir. Etkili bir pazarlama stratejisi, reklam türlerini doğru bir şekilde entegre etmeyi ve işletmenin hedeflerini en iyi şekilde desteklemeyi gerektirir.

Dijital Reklamın Pazarlamaya Katkıları Nelerdir?

İşletmelerin pazarlama stratejilerini etkili bir şekilde yönlendirmek ve hedef kitleye ulaşmak için dijital reklamın önemi giderek artmaktadır. Dijital reklam, internet ve diğer dijital platformlar aracılığıyla markaların mesajlarını hedef kitlelere iletmeyi amaçlayan bir pazarlama yöntemidir. Bu reklam türü, işletmelere birçok katkı sağlar ve pazarlama stratejilerini güçlendirir. Dijital reklamın en önemli katkılarından biri, hedef kitleye ulaşma potansiyelidir. İnternetin ve sosyal medyanın yaygın kullanımı, işletmelere geniş bir kitleye ulaşma imkanı sunar.

Dijital reklam araçları, reklamları demografik özelliklere, ilgi alanlarına, coğrafi konumlara ve diğer segmentlere göre hedeflemeyi mümkün kılar. Böylece, markalar, reklamlarını potansiyel müşterilere daha doğru ve kişiselleştirilmiş bir şekilde iletebilir. Dijital reklam ayrıca ölçülebilirlik ve veri analitiği sağlar. Reklam performansı, reklam görüntüleme sayıları, tıklama oranları, dönüşüm oranları gibi metriklerle ölçülebilir. Bu veriler, pazarlama stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek ve reklamları optimize etmek için önemli bir role sahiptir.

Dijital reklam aynı zamanda etkileşim ve müşteri bağlılığını artırma potansiyeli sunar. Kullanıcılar, reklamlara tıklayabilir, yorum yapabilir, paylaşabilir ve markayla etkileşimde bulunabilir. Bu etkileşimler, marka sadakati oluşturma, müşteri ilişkilerini güçlendirme ve marka bilinirliğini artırma fırsatı sunar. Ayrıca, dijital reklamın maliyet etkinliği de dikkate değerdir. Geleneksel reklama göre genellikle daha düşük maliyetli olan dijital reklam, işletmelerin daha küçük bütçelerle bile etkili bir şekilde pazarlama stratejilerini uygulamasını sağlar. Tüm bu katkılar, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur ve pazarlama stratejilerinin başarı oranını artırır.

Dijital reklam, pazarlama stratejilerine birçok katkıda bulunabilir. İşte dijital reklamın pazarlamaya sağladığı bazı temel katkılar:

 1. Hedefli ve Kişiselleştirilmiş Pazarlama: Dijital reklam, kullanıcı verileri ve analitik araçlar sayesinde reklamları belirli hedef kitlelere göre hedeflemeyi ve kişiselleştirmeyi mümkün kılar. Bu, reklamların daha doğru bir şekilde ilgili kişilere ulaşmasını ve ilgi çekme potansiyelini artırmasını sağlar. Bu da pazarlama stratejilerinin etkinliğini artırır.
 2. Geniş Kitlelere Ulaşma Potansiyeli: Dijital reklam, internet ve sosyal medya gibi dijital platformlar aracılığıyla geniş bir kitleye ulaşma potansiyeli sunar. Bu, markaların farkındalık oluşturma, yeni müşteriler çekme ve pazar payını genişletme konusunda önemli bir avantaj sağlar.
 3. Ölçülebilirlik ve Veri Analitiği: Dijital reklam, reklam performansını ayrıntılı bir şekilde ölçme ve analiz etme imkanı sunar. Reklam görüntüleme sayıları, tıklama oranları, dönüşüm oranları ve daha fazlası gibi veriler, pazarlama stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu veriler, reklamların optimize edilmesi ve stratejik kararların alınması için değerli bilgiler sunar.
 4. Etkileşim ve Müşteri Bağlılığı: Dijital reklam, kullanıcıların reklamlara doğrudan etkileşimde bulunmasını sağlar. Kullanıcılar, reklamlara tıklayabilir, yorum yapabilir, paylaşabilir ve sosyal medya üzerinde marka ile etkileşime geçebilir. Bu, müşteri bağlılığını artırma, marka sadakati oluşturma ve müşteri ilişkilerini geliştirme potansiyeli sağlar.
 5. Esneklik ve Hızlı Geri Dönüş: Dijital reklam, hızlı bir şekilde oluşturulabilir ve yayına alınabilir. Reklam kampanyaları, dijital platformlar üzerinde hızla uyarlanabilir, değiştirilebilir ve optimize edilebilir. Bu, pazarlama stratejilerinin hızlı bir şekilde yanıt vermesini ve gerektiğinde düzenlemeler yapmasını sağlar.
 6. Maliyet Etkinliği: Dijital reklam, geleneksel reklama göre genellikle daha düşük maliyetli bir seçenektir. İşletmeler, daha küçük bütçelerle bile etkili bir şekilde dijital reklam yapabilir ve pazarlama stratejilerini yürütebilir. Bu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur.

Dijital reklamın pazarlamaya katkıları, işletmelerin hedeflerine, hedef kitlesine ve pazarlama stratejilerine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, dijital reklamın hedef kitleye ulaşma potansiyeli, ölçülebilirlik, etkileşim, kişiselleştirme ve maliyet etkinliği gibi avantajları, pazarlama stratejilerinin başarısını artırır ve işletmelerin rekabetçi bir avantaj elde etmesine yardımcı olur.

Uluslararası Pazarlarda Müşteri Ağı Oluşturma Fırsatı: İhracat Müşterisi Başvurusu
Değerli Potansiyel İş Ortağımız,

Dünya pazarlarına adım atma fırsatını yakalamak için sadece bir adımınız kaldı! Ürünlerinizi uluslararası pazarlara tanıtmak ve ihracat süreçlerinizi en etkili şekilde yürütmek için bizimle detaylı bilgi paylaşmanızı rica ediyoruz. Bu form aracılığıyla:

- Ürünlerinizin uluslararası pazarlardaki potansiyelini değerlendirebilir,
- İhracatla ilgili süreçlerinizi hızlandırabilir,
- Doğru stratejilerle global pazarda rekabet avantajı elde edebilirsiniz.

Lütfen başvuru formumuzu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak ihracat sürecinizde bize rehberlik etmeye yardımcı olun. Başarılı bir global yolculuğun ilk adımını birlikte atmaya hazır mısınız?

(Formu doldurmak yaklaşık 4 dk. sürmektedir.)
Kişisel verilerinizi kullanımı (e-posta adresi, telefon vb.)
*Formu doldurup ve kişisel verilerinizi vererek, Adapte Dijital'den veya Adapte Dijital'in araştırma ortaklarından bu projeyle ilgili e-postalar ve aramaları almayı kabul etmiş olursunuz. Bilgileri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.
Bu kısa anketimiz, işletmelerin ihracat müşterisi bulma sürecinde hangi hizmetlere ihtiyaç duyduklarını ve hangi pazarları hedeflediklerini anlamalarına yardımcı olmak içindir. Ayrıca, bu bilgiler, işletmelerin dijital reklam stratejilerini ve ihracat planlarını daha etkili bir şekilde geliştirmesine yardımcı olabilmek için önerilerde bulunmamızı sağlayacaktır. Bu formu düzenlemek ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmekten lütfen çekinmeyin.

Geleneksel Pazarlamadan Vazgeçilmeli midir?

Geleneksel pazarlamadan vazgeçmek veya tamamen terk etmek yerine, işletmelerin pazarlama stratejilerini dikkatlice değerlendirmesi ve dengeli bir yaklaşım benimsemesi önemlidir. Her pazarlama yönteminin kendine özgü avantajları ve katkıları vardır ve işletmenin hedeflerine, hedef kitlesine ve sektöre bağlı olarak farklı kombinasyonlar gerekebilir.

Geleneksel pazarlama, uzun bir geçmişe sahip olan ve hala etkili olabilen bir pazarlama yöntemidir. Televizyon, radyo, gazete, broşürler ve açık hava reklamları gibi geleneksel medya kanalları, geniş kitlelere erişim sağlar ve marka bilinirliğini artırma potansiyeli sunar. Özellikle belirli bir bölgedeki hedef kitleye odaklanmak veya yerel pazarlama stratejileri yürütmek isteyen işletmeler için geleneksel pazarlama hala etkili bir seçenek olabilir.

Ancak, dijital pazarlama da günümüzde büyük bir öneme sahiptir. İnternet, sosyal medya, arama motorları ve diğer dijital platformlar, işletmelere daha hedefli, ölçülebilir ve kişiselleştirilebilir bir pazarlama imkanı sunar. Dijital reklam, kullanıcı verileri ve analitik araçlar sayesinde reklamları belirli hedef kitlelere yönlendirmeyi mümkün kılar. Ayrıca, reklam performansını ölçme ve analiz etme imkanı sunarak pazarlama stratejilerinin optimize edilmesine yardımcı olur.

Bu nedenle, işletmelerin pazarlama stratejilerini belirlerken, hedef kitlelerini, sektörlerini ve hedeflerini dikkate alarak geleneksel pazarlama ile dijital pazarlama arasında dengeyi sağlamaları önemlidir. İhtiyaçlara ve hedeflere bağlı olarak, geleneksel pazarlama ve dijital pazarlama yöntemlerini bir arada kullanmak, en etkili sonuçları elde etme şansını artırır.

Özetlemek gerekirse, işletmelerin pazarlama stratejilerini belirlerken geleneksel pazarlama yöntemlerini tamamen terk etmek yerine, dengeli bir yaklaşım benimsemeleri önemlidir. Geleneksel pazarlama ile dijital pazarlama yöntemlerini birlikte kullanarak, işletmeler daha geniş bir kitleye ulaşabilir, marka bilinirliğini artırabilir ve pazarlama hedeflerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilir.

Geleneksel Pazarlama Yöntemleri

Geleneksel pazarlama yöntemleri, uzun bir geçmişi olan ve hala etkili olabilen pazarlama stratejilerini ifade eder. İşletmeler, geleneksel pazarlama yöntemlerini kullanarak geniş kitlelere ulaşabilir, marka bilinirliğini artırabilir ve ürün veya hizmetlerini tanıtabilir. İşte yaygın olarak kullanılan bazı geleneksel pazarlama yöntemleri:

 1. Televizyon Reklamları: Televizyon, hala geniş kitlelere ulaşabilen bir medya platformudur. Televizyon reklamları, hedef kitlenin ilgi alanlarına ve demografik özelliklerine göre belirli saatlerde veya programlarda yayınlanarak markaların tanıtımını yapar.
 2. Radyo Reklamları: Radyo, dinleyicilere yerel veya ulusal düzeyde ulaşabilen etkili bir medya aracıdır. Radyo reklamları, hedef kitlenin ilgi alanlarına veya coğrafi konumuna göre belirli radyo istasyonlarında yayınlanabilir.
 3. Gazete ve Dergi Reklamları: Basılı medya, hala birçok insanın günlük olarak eriştiği bir kaynaktır. Gazete ve dergi reklamları, belirli hedef kitlenin ilgi alanlarına veya bölgesel konumlarına göre yayınlanarak markaların görünürlüğünü artırır.
 4. Broşürler ve El İlanları: Broşürler, el ilanları, kataloglar gibi materyaller, potansiyel müşterilere doğrudan ulaşarak ürün veya hizmetlerin ayrıntılarını sunar. Bu materyaller, etkinliklerde, mağaza önlerinde veya posta yoluyla dağıtılarak markanın tanıtımını yapar.
 5. Açık Hava Reklamları: Billboardlar, tabela reklamları, otobüs duraklarında veya metro istasyonlarında yer alan reklam panoları gibi açık hava reklamları, trafiği yoğun bölgelerde ve hedeflenen coğrafi konumlarda markaların görünürlüğünü artırır.
 6. Sponsorluklar: Spor etkinlikleri, kültürel etkinlikler veya topluluk etkinliklerine sponsorluk yapmak, markanın isim tanıtımını ve olumlu imajını sağlayabilir. İşletmeler, hedef kitlesi ile ilişkilendirilebilecek etkinliklere sponsor olarak potansiyel müşterilere ulaşabilir.

Bu geleneksel pazarlama yöntemleri, hala etkili olabilen ve belirli avantajlar sunan pazarlama stratejileridir. Ancak dijital dönüşüm ve teknolojik ilerlemeler, işletmelere daha hedefli, ölçülebilir ve kişiselleştirilebilir pazarlama imkanları sunmuştur. Bu nedenle, işletmelerin pazarlama stratejilerini belirlerken geleneksel pazarlama yöntemlerini dikkate almakla birlikte, dijital pazarlama araçlarından da faydalanması önemlidir.

Dijital Pazarlama Yöntemleri

Dijital pazarlama yöntemleri, internet ve dijital platformlar aracılığıyla markaların hedef kitlelerine ulaşmasını ve pazarlama stratejilerini yürütmesini sağlayan pazarlama stratejileridir. Dijital pazarlama, teknolojik gelişmelerin ve internetin yaygın kullanımının artmasıyla birlikte büyük bir öneme sahip olmuştur. İşletmeler, dijital pazarlama yöntemlerini kullanarak daha hedefli, ölçülebilir ve kişiselleştirilebilir pazarlama kampanyaları yürütebilir. İşte yaygın olarak kullanılan bazı dijital pazarlama yöntemleri:

 1. Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal medya platformları, markaların hedef kitleleriyle doğrudan etkileşime geçmesini sağlar. İşletmeler, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ve diğer sosyal medya kanallarında marka bilinirliğini artırabilir, ürün veya hizmetlerini tanıtabilir, etkileyici içerikler paylaşabilir ve müşterilerle etkileşimde bulunabilir.
 2. Arama Motoru Pazarlaması (SEM ve SEO): Arama motoru pazarlaması, arama motorlarında görünürlüğü artırmayı hedefler. İşletmeler, arama motoru reklamları (SEM) aracılığıyla belirli anahtar kelimelerde reklamlarını yayınlayabilir ve organik arama sonuçlarında üst sıralarda yer almak için arama motoru optimizasyonu (SEO) çalışmaları yapabilir.
 3. İçerik Pazarlaması: İçerik pazarlaması, değerli ve ilgi çekici içerikler oluşturarak hedef kitleyi etkilemeyi amaçlar. Blog yazıları, makaleler, videolar, infografikler gibi içeriklerle marka otoritesi oluşturulabilir, müşterilere bilgi sağlanabilir ve sadakat kazanılabilir.
 4. E-posta Pazarlaması: E-posta pazarlaması, hedef kitleye yönelik özelleştirilmiş e-postalar göndererek müşteri ilişkilerini güçlendirmeyi hedefler. İşletmeler, e-posta abonelikleri aracılığıyla müşterilere özel teklifler, güncellemeler, haber bültenleri ve diğer içerikleri iletebilir.
 5. Influencer Pazarlaması: Influencer pazarlaması, etkileyici kişiliklerin veya içerik üreticilerin markalarla işbirliği yaparak ürün veya hizmetlerin tanıtılmasını sağlar. İşletmeler, popüler influencer’ları işe alarak hedef kitleye ulaşma, marka sadakati oluşturma ve pazarlama mesajlarını geniş kitlelere iletmek için kullanabilir.
 6. Afiş, banner reklamları: İnternet sitelerinde, uygulamalarda veya dijital platformlarda yer alan banner ve afiş reklamları, görsel ve metinsel içeriklerle markaların tanıtımını yapar ve tıklama yoluyla potansiyel müşterilere yönlendirme sağlar.

Bu dijital pazarlama yöntemleri, işletmelere daha hedefli, ölçülebilir ve kişiselleştirilebilir pazarlama imkanları sunar. İşletmeler, dijital pazarlama stratejilerini belirlerken hedef kitlelerini, sektörlerini ve pazarlama hedeflerini dikkate alarak uygun olan yöntemleri seçebilir ve bu yöntemleri entegre ederek daha etkili pazarlama kampanyaları yürütebilir.

Dijital Varlığınızı Profesyonelce Tasarlıyoruz: Web Tasarım Başvuru Formu
Merhaba Değerli İş Ortağımız,

Dijital dünyada markanızın öne çıkmasını sağlamak için etkileyici ve işlevsel bir web sitesine ihtiyacınız var. İşte tam bu noktada biz devreye giriyoruz! Sizden alacağımız bilgilerle, markanızı en iyi yansıtan, kullanıcı dostu ve dönüşüm odaklı web tasarım çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Bu form aracılığıyla:

Markanızın çevrimiçi kimliğini nasıl güçlendirebileceğinizi belirleyebilir,
Kullanıcı deneyimini optimize ederek ziyaretçilerinizi müşteriye dönüştürebilir,
Rakiplerinizden bir adım öne geçebilirsiniz.
Lütfen başvuru formumuzu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak web tasarım stratejilerinizde bize rehberlik etmeye yardımcı olun. Dijital dünyada parlayan bir yıldız olmaya hazır mısınız?

[Lütfen Formu Doldurun]
Kişisel verilerinizi kullanımı (e-posta adresi, telefon vb.)
*Formu doldurup ve kişisel verilerinizi vererek, Adapte Dijital'den veya Adapte Dijital'in araştırma ortaklarından bu projeyle ilgili e-postalar ve aramaları almayı kabul etmiş olursunuz. Bilgileri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.
Bu form, web tasarım hizmeti almayı düşünen yöneticilere yöneliktir ve onların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve tercihlerini belirlemeye yardımcı olmak içindir. Bu formla, web tasarım ajansımız, siz müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun hizmeti sunabilmemizi sağlayabilir. Bu formu düzenlemek ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmekten lütfen çekinmeyin.
Dijital Otomasyon Nedir?
İnternetten Satış Nasıl Yapılır?

Bir yanıt yazın

Merhaba! Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sepet
Favorilerim
Son Baktıkların
Kategoriler
Parolayı Öğrenin
Kişisel verilerinizi kullanımı (e-posta adresi, telefon vb.)
*Formu doldurup ve kişisel verilerinizi vererek, Adapte Dijital’den veya Adapte Dijital’in araştırma ortaklarından bu projeyle ilgili e-postalar ve aramaları almayı kabul etmiş olursunuz. Bilgileri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.